FORTIFIKATIONSKÅRENS FORSKNINGSFOND

STIFTELSEN
FORTIFIKATIONSKÅRENS
FORSKNINGSFOND
 
 
 
 

Försvar, skydd och säkerhet är några av samhällets byggstenar

 

Samhällets samlade förmåga för att trygga medborgarnas säkerhet kan delas in i flera områden
 

Det civila ombesörjer vår beredskap mot bl.a. naturkatastrofer, sjukdomar m.m. och det militära försvaret, som ska försvara Sverige mot angrepp och bidra till fred och stabilitet i vår omvärld.


Samhällets krav på skydd och säkerhet förändras i takt med att hoten i samhället utvecklas. För att möta hoten mot Sverige och dess intresseområden krävs kontinuerlig forskning och teknikutveckling inom skydds- och säkerhetsområdet.
Detta kan även omfatta personsäkerhet inom olika områden.