Η διαδικασία εγγραφής στο νέο Taxisnet με απλά βήματα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΠΗΓΗ:

Η διαδικασία εγγραφής στο νέο Taxisnet με απλά βήματα. Ενεργοποίηση λογαριασμού υφιστάμενων χρηστών στο νέο Taxisnet επανεγγραφή, εξουσιοδότηση εκπροσώπων, λογιστών ή λογιστικών γραφείων κ.λπ.

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

Λογιστής – Φοροτεχνικός

Πτυχιούχος Οικ. Παν/μιου Πειραιά


Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης

Λογιστής – ΦοροτεχνικόςΠρόλογος:

Όπως είναι ήδη γνωστό από 6/12/2010 και μετά τέθηκε σε λειτουργία το νέο TAXISnet, στο οποίο προστέθηκαν νέες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες αυτές θα τίθενται σε εφαρμογή σταδιακά. Επίσης καθιερώθηκαν νέες διαδικασίες σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων Φ.ΠΑ. κ.λπ., την εγγραφή νέων χρηστών, την εξουσιοδότηση προσώπων κ.λπ.

Αυτή την περίοδο λόγω της υποχρέωσης υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες, παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα κατά την υποβολή των δηλώσεων αυτών μέσω του TAXISnet. Τα προβλήματα αυτά ανέκυψαν κυρίως λόγω των αλλαγών που επέφερε το νέο TAXISnet σε συνδυασμό με τη μη έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Είναι πασιφανές ότι αυτό το χρονικό διάστημα οι επαγγελματίες λογιστές – φοροτεχνικοί μετά τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν με την ψήφιση του ν. 3842/2010 στο φορολογικό τοπίο της χώρας μας, βρίσκονται σε σύγχυση για το τι ισχύει σε πολλά θέματα και κυρίως από το πότε ισχύει. Μέσα σ’ αυτόν τον κυκεώνα των αλλαγών προστέθηκαν όπως αναφέραμε και οι αλλαγές στο TAXISnet. Να τονίσουμε εδώ οτι οι άνθρωποι που εργάζονται στη Γ.Γ.Π.Σ. καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επαγγελματιών του χώρου (λογιστών, φοροτεχνικών, νομικών κ.λπ) σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά. Το τηλεφωνικό κέντρο του TAXISnet δέχεται τα τηλεφωνήματα των ενδιαφερομένων από Δευτέρα – Παρασκευή και από ώρα 08:00΄ έως 18:00΄.

Προσπαθώντας να βοηθήσουμε τους συναδέλφους να κατανοήσουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις υπηρεσίες που προσφέρει το νέο TAXISnet, καταγράψαμε τις βασικές ενέργειες που απαιτούνται για νέους και παλαιούς χρήστες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Να αναφέρουμε επίσης  ότι χρησιμοποιήσαμε και κομμάτια από τις συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις που έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Σ.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε  ότι σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με την απόφαση Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/7.12.2010


 

Α) Εγγραφή νέου χρήστη (στις περιπτώσεις που δεν είχατε ποτέ κωδικό στο taxis):

 

Για να μπορέσει κάποιος να εγγραφεί ως νέος χρήστης στις υπηρεσίες που προσφέρει το νέο taxisnet, θα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

1) Αρχικά, θα επισκεφθεί τον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr)και θα επιλέξει μια από τις δύο κατηγορίες, «Υπηρεσίες προς Πολίτες» ή «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες». Στο παράδειγμά μας θα υποθέσουμε ότι ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο - επιτηδευματίας.

 

 

2) Επιλέγει τις «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες».

 

 

 

 

 

3) Στη συνέχεια θα πατήσει την επιλογή «Εγγραφή Νέου Χρήστη».

 

 

 

4) Κατόπιν θα πατήσει την επιλογή «Αρχική Εγγραφή»

 

 

 

5) Εν συνεχεία θα συμπληρώσει τη φόρμα που εμφανίζεται με τα απαραίτητα στοιχεία.

 

Προσοχή:

Στη φόρμα αυτή, συμπληρώνετε υποχρεωτικά τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*).

 

Username: Πρέπει να αποτελείται από 3-20 λατινικούς χαρακτήρες ή νούμερα.

Κωδικός (password): Πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 5 χαρακτήρες και να περιέχει και νούμερα.

Επιβεβαίωση κωδικού. Συμπληρώνετε ξανά τον παραπάνω κωδικό.

Αρ. τηλεφώνου, Αρ. κινητού τηλεφώνου και Fax δέχονται από 10-ψήφιους έως 20-ψήφιους αριθμούς (χωρίς κενά και παύλες). Επιπλέον, για διεθνείς αριθμούς γίνεται δεκτό το σύμβολο + στην αρχή του αριθμού το οποίο μετατρέπεται σε 00. Δηλώστε το κινητό σας τηλέφωνο αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα.

Γράμματα εικόνας : Συμπληρώνετε τους χαρακτήρες (γράμματα και αριθμούς) που διακρίνετε στην εικόνα. Εαν τα γράμματα δεν είναι ευδιάκριτα πατήστε το κουμπί «ανανέωση» για να δοκιμάσετε μια άλλη εικόνα.

Υποβολή: Πατώντας "Υποβολή", οι τιμές που συμπληρώσατε στα πεδία θα ελεγχθούν ως προς την εγκυρότητά τους. Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής, θα εμφανιστεί κατάλληλο μήνυμα λάθους δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο. Σε περίπτωση επιτυχημένης εισαγωγής η αίτηση εγγραφής σας θα καταχωρηθεί.

 

6) Αφού ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  * γα την παραλαβή του κλειδαρίθμου. Να σημειώσουμε εδώ ότι σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο στην Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου απαιτείται η προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου –εγγράφου διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.ΕΠ. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό και δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (σχετ. απόφ. ΠΟΛ.1186/21.12.2010).

 *Τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να μεταβούν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. αρκεί τα στοιχεία τους να είναι τα σωστά στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του Μητρώου της Δ.Ο.Υ. είναι διαφορετικά, απαιτείται πρώτα η αλλαγή των στοιχείων και μετά  πραγματοποιείται η έγκριση της αίτησης εγγραφής. Σημειώνεται ότι οι μεταβολές των στοιχείων Μητρώου  πραγματοποιούνται μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 


7) Τέλος, με τον κλειδάριθμο, το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχει εισάγει κατά την εγγραφή του, θα κάνει ενεργοποίηση του λογαριασμού του επιλέγοντας πάλι «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες» και στη συνέχεια «Ενεργοποίηση λογαριασμού».

 

 

 

8) Θα συμπληρώσει τα στοιχεία αυτά στην παρακάτω φόρμα και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

 

 

 

 

Β) Υφιστάμενοι χρήστες του taxis (πρίν την 6-12-2010) που επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες του νέου Taxisnet :

Οι υφιστάμενοι χρήστες του Taxisnet που είχαν κάνει εγγραφή πρίν την 6/12/2010, μπορούν να υποβάλλουν κανονικά τις δηλώσεις που υπέβαλαν και στο παρελθόν, πριν δηλαδή την αλλαγή του νέου taxisnet με τους κωδικούς που έχουν ήδη. Οι κωδικοί αυτοί θα ισχύουν έως 31/12/2011. Όμως, αν αυτοί οι χρήστες επιθυμούν να εγγραφούν στις νέες υπηρεσίες που προσφέρει το νέο taxisnet, θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία. Στο παράδειγμά μας θα υποθέσουμε ότι ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο - επιτηδευματίας.

 

 

1) Αρχικά θα πρέπει ο επιτηδευματίας με την ταυτότητά του και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) να προσέλθει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να ζητήσει κλειδάριθμο. Να σημειώσουμε εδώ ότι σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο στην Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου απαιτείται η προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου –εγγράφου διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.ΕΠ. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό και δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (σχετ. απόφ. ΠΟΛ.1186/21.12.2010). Ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. κάνει τις απαραίτητες εργασίες και του δίνει βεβαίωση με τα στοιχεία του και τον κλειδάριθμο.

Σημείωση:

Σε περίπτωση που ο υφιστάμενος χρήστης δεν θυμάται τον κωδικό πρόσβασης(password) που είχε, πριν τη μετάβαση στη Δ.Ο.Υ. πρέπει να υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής για να δηλώσει νέους κωδικούς πρόσβασης.

 

 

2) Στη συνέχεια, θα επισκεφθεί τον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) .

 

 

3) Επιλέγει τις «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες» Στο παράδειγμά μας όπως ήδη αναφέραμε ανωτέρω, ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο -επιτηδευματίας.

.

 

 

 

4) Στη συνέχεια θα πατήσει την επιλογή «Ενεργοποίηση Λογαριασμού».

 

 

5) Έπειτα θα συμπληρώσει το username, τον κωδικό (password) που χρησιμοποιούσε,  και τον κλειδάριθμο που του δόθηκε από τη Δ.Ο.Υ.

 

 

Οδηγίες για την ενεργοποίηση του λογαριασμού θα σταλούν από το taxisnet και στο e-mail του, αμέσως μετά την παραλαβή του κλειδαρίθμου.

 

Γ) Πως υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λπ. τα νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει τη διαδιακασία εγγραφής στο νέοtaxis:

Τα νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει ήδη τη διαδικασία εγγραφής τους στις νέες υπηρεσίες του taxisnet,δεν έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις με τους κωδικούς τους.

Μέσα όμως από το νέο TAXISnet μπορούν να εξουσιοδοτήσουν άλλους εγγεγραμμένους χρήστες του TAXISnet να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρει το TAXISnet για λογαριασμό τους. Για να γίνει αυτό πρέπει μέσα από τον λογαριασμό που έχουν στο Taxisnet και συγκεκριμένα μέσα από την επιλογή «Εξουσιοδοτήσεις»να εξουσιοδοτήσουν λογιστή/λογιστικό γραφείο, ή εκπρόσωπο (οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο) να δράσει για λογαριασμό τους.

Άρα, το νομικό πρόσωπο έχει δύο δυνατότητες, ή θα εξουσιοδοτήσει κάποιον λογιστή/λογιστικό γραφείο προκειμένου να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρει το νέο TAXISnet για λογαριασμό του, ή κάποιον εκπρόσωπο *.

* Εκπρόσωπος δεν είναι αυτός που νομίμως εκπροσωπεί την εταιρεία αλλά αυτός που ορίζεται για να υποβάλλει τις δηλώσεις στο taxisnet.


Ι) Εξουσιοδότηση σε λογιστή ή λογιστικό γραφείο:

Αν το νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτήσει λογιστή ή λογιστικό γραφείο προκειμένου να υποβάλλει τις δηλώσεις του, τότε θα πρέπει ο εξουσιοδοτούμενος να έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να λάβει τη σχετική εξουσιοδότηση.

Πιο συγκεκριμένα ο λογιστής ή το λογιστικό γραφείο θα πρέπει πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού ή άδεια λειτουργίας λογιστικού γραφείου αντίστοιχα από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

β) Να έχουν στο υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS κωδικό αριθμό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), που εμπίπτει στο εύρος των λογιστικών δραστηριοτήτων λογιστή.

γ) Να έχουν ανανεώσει τη συνδρομή τους στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

δ) Να έχουν κάνει εγγραφή στο νέο taxisnet και να έχουν λάβει τον πρόσθετο ρόλο του λογιστή ή λογιστικού γραφείου

Στην περίπτωση αυτή σημειώνουμε το εξής:

Εάν εξουσιοδοτηθεί λογιστής (φυσικό πρόσωπο), η υποβολή των δηλώσεων του νομικού προσώπου θα πραγματοποιείται με τους κωδικούς του λογιστή (φυσικού προσώπου). Ο λογιστής που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ζητά και λαμβάνει έναν πρόσθετο ρόλο και με τον τρόπο αυτό μπορεί να λαμβάνει και εξουσιοδοτήσεις από πελάτες του για την υποβολή των δηλώσεών τους. Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε το λογαριασμό ενός φυσικού προσώπου λογιστή ο οποίος πληρούσε τις προϋποθέσεις και έλαβε τον πρόσθετο ρόλο.

Σημείωση: Αν ένας λογιστής (φυσικό πρόσωπο) δεν μπορεί να πάρει τον πρόσθετο ρόλο επειδή για παράδειγμα δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, τότε ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να τον εξουσιοδοτήσει ως εκπρόσωπο όπως αναφέρεται στην ενότητα II).

Εάν εξουσιοδοτηθεί λογιστικό γραφείο, η υποβολή των δηλώσεων του νομικού προσώπου θα πραγματοποιείται από υπάλληλο του λογιστικού γραφείου. Το λογιστικό γραφείο, για την υποβολή δηλώσεων των πελατών του εξουσιοδοτεί ηλεκτρονικά τον υπάλληλό του, ο οποίος πρέπει να είναι λογιστής.

 

II) Εξουσιοδότηση σε εκπρόσωπο (φυσικό πρόσωπο):

Αν το νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτήσει κάποιον εκπρόσωπο ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιεί το TAXISnet για όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις του, τότε θα πρέπει ο εκπρόσωπος αυτός να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να είναι οπωσδήποτε φυσικό πρόσωπο.

β) Να έχει κάνει εγγραφή στις νέες υπηρεσίες του Taxisnet

 

Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή των δηλώσεων του νομικού προσώπου θα πραγματοποιείται με τους κωδικούς του εκπροσώπου (φυσικού προσώπου).

 

Δείτε την παρακάτω εικόνα από το λογαριασμό ενός νομικού προσώπου το οποίο έχει δώσει εξουσιοδότηση σε ένα φυσικό πρόσωπο.

 

 

Δ) Πως υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λπ. τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν κάνει τη διαδικασία εγγραφής στο νέο taxis:

 

Τα νομικά πρόσωπα που ήταν χρήστες πριν τις 06/12/2010, έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις Δηλώσεις τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που είχαν.Η διαδικασία αυτή θα ισχύει μέχρι τις 31/12/2011. Δεν χρειάζεται να κάνουν της διαδικασία της επανεγγραφής.

Προσοχή: Μέχρι τις 31/12/2011 θα πρέπει να παραλάβουν τον κλειδάριθμο από τη Δ.Ο.Υ. και να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους, ώστε να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες του TAXISnet (παλαιότερες και νέες).

 

 

Ε) Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ένα φυσικό πρόσωπο (λογιστής ή εκπρόσωπος) με ενεργοποιημένο λογαριασμό στο νέο TAXISnet, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από κάποιο νομικό πρόσωπο για την υποβολή δηλώσεων;

Ας υποθέσουμε ότι ένα φυσικό πρόσωπο (λογιστής ή εκπρόσωπος) έχει ήδη ενεργοποιημένο λογαριασμό στο νέο Taxisnet και ότι ένα νομικό πρόσωπο τον έχει εξουσιοδοτήσει (με τη διαδικασία που αναφέραμε ανωτέρω) για να υποβάλλει τις σχετικές δηλώσεις (Φ.Π.Α. κ.λπ). Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο προκειμένου να μπορέσει να στέλνει τις δηλώσεις αυτές;

Οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει είναι οι κατωτέρω:

 

1) Αρχικά, θα επισκεφθεί τον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr)και θα επιλέξει μια από τις δύο κατηγορίες, «Υπηρεσίες προς Πολίτες» ή «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες». Στο παράδειγμά μας θα υποθέσουμε ότι ο ενδιαφερόμενος είναι λογιστής (επιτηδευματίας).

 

 

2) Στη συνέχεια θα επιλέξει την ενότητα «Ο λογαριασμός μου».

 

 

 

3) Έπειτα θα εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς του.

4) Στη συνέχεια, θα επιλέξει «Εφαρμογές TAXISnet» και συγκεκριμένα την επιλογή «όλες τις εφαρμογές»

 

5) Κατόπιν, θα επιλέξει τη δήλωση που επιθυμεί να υποβάλλει (Φ.Π.Α. κ.λπ.)

6) Τέλος επιλέγει «Επιλογή Ρόλου» (κάτω αριστερά) και έπειτα το πεδίο που τον αφορά.

 

 

 

ΣΤ) Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται να γίνει επανεγγραφή;

Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται να πραγματοποιηθεί επανεγγραφή στο σύστημα. Αναλυτικότερα επανεγγραφή θα πρέπει να κάνουμε όταν:

 

1. Είμαι Παλαιός χρήστης (χρήστης πριν τις 06/12/2010) και δεν θυμάμαι τον κωδικό (password).

2. Είμαι Νέος/Παλαιός Χρήστης που έχω ενεργοποιήσει τον λογαριασμό μου στο Νέο TAXISnet και έχασα κωδικό (password) και κλειδάριθμο.

3. Είμαι Νέος Χρήστης και ενώ έκανα αρχική εγγραφή, έχασα τον κωδικό (password) πριν ενεργοποιήσω τον λογαριασμό μου με τον κλειδάριθμο στο Νέο TAXISnet.

Για να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικασία, αρχικά θα πρέπει να επισκεφθούμε τον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr). Στη συνέχεια επιλέγουμε «Υπηρεσίες πρoς Πολίτες» ή «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες» και έπειτα την επιλογή «Εγγραφή νέου χρήστη»

 

Έπειτα επιλέγουμε «Επανεγγραφή».

 

Κατόπιν επιλέγουμε αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο και στη συνέχεια συμπληρώνουμε τη σχετική φόρμα. Τέλος θα πρέπει να απευθυνθούμε στη Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή του κλειδαρίθμου.

 

 

 

Ζ) Τι γίνεται σε περίπτωση που ξεχάσω τον κωδικό (password);

α) Αν είστε παλαιός χρήστης (πριν την 6/12/2010) θα ακολουθήσετε τη διαδικασία της επανεγγραφής που αναφέραμε στην ενότητα ΣΤ).

β) Αν είστε νέος χρήστης που έχει ενεργοποιήσει με κλειδάριθμο: Από τον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Σ., θα επιλέξετε «Υπηρεσίες προς Πολίτες» ή «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες».

Κατόπιν επιλέγετε Εγγραφή Νέου Χρήστη

 

Στη συνέχεια επιλέγετε «Ξέχασα τον Κωδικό μου»

Χρησιμοποιώντας το username και τον κλειδάριθμο έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε νέο κωδικό (password).

 

 

 

Η) Παράθεση ενδεικτικών ερωτήσεων και απαντήσεων από τον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων:

Έχω λάβει κλειδάριθμο και κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού μου εμφανίζεται μήνυμα λάθους.

Αυτό οφείλεται στη λανθασμένη πληκτρολόγηση ενός ή περισσότερων πεδίων.

Λανθασμένη πληκτρολόγηση στο πεδίο του κωδικού (password) ή στα Γράμματα της Εικόνας, επισημαίνεται από το σύστημα.

Λανθασμένη πληκτρολόγηση του ονόματος χρήστη (username) , Α.Φ.Μ. ή κλειδαρίθμου επισημαίνεται με την εμφάνιση του μηνύματος "Δεν βρέθηκε αίτηση εγγραφής με τα στοιχεία που εισάγετε"

 

Πήρα κλειδάριθμο και ξέχασα το Όνομα Χρήστη (Username)

 

Μετά την παραλαβή του κλειδάριθμου από την Δ.Ο.Υ., σας έχει αποσταλεί μήνυμα στο e-mail που έχετε δηλώσει, όπου αναφέρεται το Όνομα Χρήστη (Username).

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε πρόσβαση στο e-mail σας:

1. Αν υπήρξατε χρήστης του TAXISnet μέχρι τις 06/12/2010, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία μας στο τηλ. 2104802552.

2. Αν είστε Νέος Χρήστης του TAXISnet θα πρέπει να κάνετε Επανεγγραφή και να απευθυνθείτε ξανά στη Δ.Ο.Υ για την παραλαβή νέου κλειδαρίθμου.

 

Έχω υποβάλει Περιοδική Φ.Π.Α. και η Τράπεζα για την πληρωμή ζητάει Ταυτότητα Πληρωμής. Που θα βρω την Ταυτότητα Πληρωμής;

 

Εισαγωγή στο σύστημα με τους κωδικούς που χρησιμοποιήθηκαν για την Υποβολή της Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.

Επιλέγω "Εφαρμογές-Όλες" (πάνω δεξιά).

Επιλέγω το έτος που αφορά η Δήλωση και έπειτα "Συνέχεια".

Επιλέγω "Επεξεργασία Δηλώσεων" στο πεδίο της περιόδου που μας ενδιαφέρει.

Επιλέγω "Πληρωμή" από τις Ενέργειες (δεξιά).

Επιλέγω "Τρόπο Πληρωμής" (μέσω Τραπέζης).

Επιλέγω "Πληρωμή" και εμφανίζεται η "Ταυτότητα Πληρωμής" που αποτελείται από τον Α.Φ.Μ., τον κωδικό πληρωμής και το ποσό.

 

Προσπαθώ να δω την Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. που υπέβαλα και εμφανίζεται λευκή σελίδα.

 

Για την προβολή των Δηλώσεων Φ.Π.Α. απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Reader Έκδοση 8.

 

Υπέβαλα Δήλωση Ηλεκτρονικά και θέλω να την διαγράψω.

 

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει στο Νέο TAXISnet, η δυνατότητα διαγραφής των Δηλώσεων μετά την οριστική Υποβολή τους. Για τροποποιητικές-συμπληρωματικές Δηλώσεις θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

    

Ποια είναι η διαδικασία παραλαβής κλειδάριθμου από την Δ.Ο.Υ. ; Υπάρχει η δυνατότητα να παραλάβει κάποιος κλειδάριθμο εκ μέρους μου;

Για να παραλάβει κάποιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κλειδάριθμο από την Δ.Ο.Υ. θα πρέπει ή να είναι ήδη χρήστης ή να είναι νέος χρήστης που έχει κάνει Αρχική Εγγραφή

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να παραλάβουν κλειδάριθμο από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ .Τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται για τη διαδικασία αυτή είναι ο Α.Φ.Μ. και το αποδεικτικό ταυτοποίησής (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτότητα Ομογενούς κ.λπ.). Σε περίπτωση που έχει γίνει αλλαγή αριθμού ταυτότητας και δεν έχει δηλωθεί στη Δ.Ο.Υ. τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να απευθυνθούν μόνο στη Δ.Ο.Υ. που ανήκουν.

Τον κλειδάριθμο του νομικού προσώπου θα τον παραλάβει ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας, μόνο από την Δ.Ο.Υ. που ανήκει το νομικό πρόσωπο.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Τμήμα Μητρώου, εκτυπώνονται δύο βεβαιώσεις. Η μία από αυτές -η οποία και θα σας χορηγηθεί- περιέχει τον κλειδάριθμο που είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

Στην περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του νομικού προσώπου αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ., θα προσκομίζεται εξουσιοδότηση, με γνήσιο υπογραφής, από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ, και θα παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο άλλο πρόσωπο εκ μέρους του.


      ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

      Η εταιρεία «Πετρέλαια ΕΠΕ» με ΑΦΜ 999999999 και ενεργοποιημένο λογαριασμό (με κλειδάριθμο) θέλει να υποβάλει δήλωση.


      Παράδειγμα 1 :
          o Η εταιρεία «Πετρέλαια ΕΠΕ» εξουσιοδοτεί μέσω συστήματος το φυσικό πρόσωπο Χαραλαμπίδη Σταύρο με ΑΦΜ 111111111 για να υποβάλει τη Δήλωση εκ μέρους της.
          o Ο Χαραλαμπίδης Σταύρος πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το λογαριασμό του.
          o Η «Πετρέλαια ΕΠΕ» εξουσιοδοτεί τον Χαραλαμπίδη Σταύρο ως Εκπρόσωπο .
          o Ο Χαραλαμπίδης Σταύρος συνδέεται στο σύστημα με τους ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ του κωδικούς και υποβάλει τη δήλωση, για λογαριασμό της «Πετρέλαια ΕΠΕ»      Παράδειγμα 2 :
          o Η εταιρεία «Πετρέλαια ΕΠΕ» εξουσιοδοτεί μέσω συστήματος το φυσικό πρόσωπο Ευστρατιάδη Διονύσιο με ΑΦΜ 111111111, που είναι λογιστής .
          o Ο Ευστρατιάδης Διονύσιος πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το λογαριασμό του και να έχει πάρει πρώτα τον Πρόσθετο Ρόλο Λογιστή.
          o Η «Πετρέλαια ΕΠΕ» εξουσιοδοτεί τον Ευστρατιάδη Διονύσιο ως Λογιστή/Λογιστικό Γραφείο.
          o Τέλος, ο Ευστρατιάδης Διονύσιος συνδέεται στο σύστημα με τους ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ του κωδικούς και υποβάλει τη δήλωση για λογαριασμό της «Πετρέλαια ΕΠΕ».      Παράδειγμα 3 :
          o Η εταιρεία «Πετρέλαια ΕΠΕ» εξουσιοδοτεί, μέσω συστήματος το νομικό πρόσωπο TAXCONTROL , με ΑΦΜ 888888888, που είναι Λογιστικό Γραφείο .
          o Η TAXCONTROL πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το λογαριασμό της και να έχει πάρει πρώτα τον Πρόσθετο Ρόλο Λογιστικού Γραφείου.
          o Η «Πετρέλαια ΕΠΕ» εξουσιοδοτεί την TAXCONTROL ως Λογιστή/Λογιστικό Γραφείο.
          o Κατόπιν, η TAXCONTROL , εξουσιοδοτεί τον Σακελλαρίου Νικόλαο, υπάλληλο του Λογιστικού Γραφείου.
          o Ο Σακελλαρίου Νικόλαος πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το λογαριασμό του και να έχει πάρει τον Πρόσθετο Ρόλο Λογιστή.
          o Τέλος, ο Σακελλαρίου Νικόλαος (λογιστής/ υπάλληλος λογιστικού γραφείου) συνδέεται στο σύστημα με τους ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ του κωδικούς και υποβάλει τη δήλωση για λογαριασμό της «Πετρέλαια ΕΠΕ».

      Σε κάθε περίπτωση αφού γίνουν όλες οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις μέσω του συστήματος η υποβολή δήλωσης νομικού προσώπου με ενεργοποιημένο λογαριασμό θα γίνεται με τους κωδικούς ενός φυσικού προσώπου .

       

      Παρατήρηση:
      Οι ΑΦΜ, οι επωνυμίες και τα ονόματα που χρησιμοποιούνται είναι υποθετικά. Επίλογος :

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η σύντομη αυτή ανάλυσή μας θα φανεί χρήσιμη στους συναδέλφους και θα τους βοηθήσει να λύσουν τις απορίες που  έχουν δημιουργηθεί. Να πούμε επίσης ότι το συγκεκριμένο άρθρο θα το ενημερώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα με καινούργιο υλικό.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Comments