Prosjekt

Prosjektets mål er å utvikle et anlegg som består av forskjellige typer fornybar energi. anlegget skal være estetisk pent og kunne brukes i undervisningen til de forskjellige skolene rundt i kongsberg.

Oppdragsgiver ønsker at det skal være mulig å måle hvor mange kWh anlegget produserer, samt ha en mulighet til å lagre denne dataen i sitt digitale arkiv og vise måleresultatene frem til publikum.

Oppdragsgiver ønsket at anlegget skulle inneholde vindmøller, solfanger-anlegg og solcellepaneler.