נוסחאות בפיזיקה

נוסחאות פיזיקה
דף נוסחאות בפיזיקה


קבלו עדכונים דף נוסחאות בפיזיקה לרמה של 5 יח"ל

שאלונים/משרד החינוך
654 ,653 ,652 ,917553 ,917554 ,917555 ,98 ,36541 ,917521 ,917531


דף נוסחאות בפיזיקה הכולל:להורדה והדפסהמאתר סיכומונה
קינימטיקה,תאוצה רדיאלית,מהירות יחסית,תנועה שוות תאוצה,עבודה ואנרגיה,חוק שני של ניוטון,חוק שימור האנרגיה,זריקות,מתקף והתנע,תנועה מעגלית,מטוטלת קונית,התנגשות פלסטית,התנגשות אלסטית,מודל  הגז האידאלי,מסה,כבידה,תנועה הרמונית פשוטה,חוק גילוסק,כבידה
 דף נוסחאות פיזיקה


נוסחאות פיזיקה 3 יחידות לימודיח"ל/ uniclass.co.il/


Comments