INFORMACIÓN

Na columna da esquerda poden atopar diferentes apartados de interese para vostedes.

1.- Os formularios que precisen para facer a solicitude de admisión. Poden descargalos e cumprimentalos á man. (O prazo abrangue do 1 ao 20 de marzo. Pasado este prazo, pódense presentar tamén as solicitudes e, sempre que dispoñamos de praza, serán resoltas pola Comisión de Escolarización correspondente) 

2.- Tamén poden consultar os listados DEFINITIVOS de admitidos e non admitidos para o vindeiro curso 19/20.(Xa están expostos)

3.- Os impresos para realizar a matrícula dos alumnos/as admitidos. (estarán colgados nas datas correspondentes)

        PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA DEBEN APORTAR:
  • FOTOCOPIA CARTILLA VACINAS DO ALUMNO/A.
  • 4 FOTOS TAMAÑO CARNÉ.
  • FICHA DE DOMICILIACIÓN DE PAGOS.
  • AUTORIZACIÓN DA IMAXE.
  • CUESTIONARIO GALEGO-CASTELÁN (SÓ E. INFANTIL)
  • CUESTIONARIO ENTREVISTA INICIAL (SÓ E. INFANTIL)
  • COPIA ÚLTIMO BOLETÍN DE NOTAS (EP E ESO)
  • CERTIFICADO CENTRO PROCEDENCIA (AGÁS INFANTIL 3 ANOS)