INFORMACIÓN

Na columna da esquerda poden atopar diferentes apartados de interese para vostedes.

1.- Os formularios que precisen para facer a solicitude de admisión. Poden descargalos e cumprimentalos á man. (XA REMATOU O PRAZO ORDINARIO. A partires de agora, pódense presentar tamén as solicitudes e, sempre que dispoñamos de praza, serán resoltas pola INSPECCIÓN EDUCATIVA

2.- As listaxes PROVISIONAIS de admitidos e non admitidos para o vindeiro curso 20/21.(Publicadas o día 8 de XUÑO)

3.- Establécese un período de reclamación de tres días hábiles.(9, 10 e 11 de xuño)

4.- Publicación das LISTAXES DEFINITIVAS o 26 de XUÑO.

5.- Os impresos para realizar a matrícula dos alumnos/as admitidos. (estarán colgados nas datas correspondentes). A formalización de matrícula para todos será do 1 ao 10 de XULLO.

        PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA DEBEN APORTAR:
  • FOTOCOPIA CARTILLA VACINAS DO ALUMNO/A.
  • 4 FOTOS TAMAÑO CARNÉ.
  • FICHA DE DOMICILIACIÓN DE PAGOS.
  • AUTORIZACIÓN DA IMAXE.
  • CUESTIONARIO GALEGO-CASTELÁN (SÓ E. INFANTIL 3 ANOS)

  • CUESTIONARIO ENTREVISTA INICIAL (SÓ E. INFANTIL 3 ANOS)
  • COPIA ÚLTIMO BOLETÍN DE NOTAS (EP E ESO)
  • CERTIFICADO CENTRO PROCEDENCIA (AGÁS INFANTIL 3 ANOS)