INFORMACIÓN

Na columna da esquerda poden atopar diferentes apartados de interese para vostedes.

1.- Os formularios que precisen para facer a solicitude de admisión. Poden descargalos e cumprimentalos á man. (O prazo abrangue do 1 ao 20 de marzo. Pasado este prazo, pódense presentar tamén as solicitudes e, sempre que dispoñamos de praza, serán resoltas pola Comisión de Escolarización correspondente) (Publicadas as solicitudes recibidas en prazo. Columna da esquerda)

2.- Tamén poden consultar os listados definitivos de admitidos e non admitidos para o vindeiro curso 18/19. 

3.- Os impresos para realizar a matrícula dos alumnos/as admitidos. (estarán colgados nas datas correspondentes)

        PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA DEBEN APORTAR:
  • FOTOCOPIA CARTILLA VACINAS DO ALUMNO/A.
  • 4 FOTOS TAMAÑO CARNÉ.
  • FICHA DE DOMICILIACIÓN DE PAGOS.
  • AUTORIZACIÓN DA IMAXE.
  • CUESTIONARIO GALEGO-CASTELÁN (SÓ E. INFANTIL)
  • CUESTIONARIO ENTREVISTA INICIAL (SÓ E. INFANTIL)
  • COPIA ÚLTIMO BOLETÍN DE NOTAS (EP E ESO)
  • CERTIFICADO CENTRO PROCEDENCIA (AGÁS INFANTIL 3 ANOS)