საწყობის პროგრამა Excel-ში


Excel-ის ფაილი საწყობის მოძრაობის მარტივი აღრიცხვისთვის
1. საქონლის ნაშთი
2. საქონლის ბრუნვა
3. ვალდებულებების, მოთხოვნების ნაშთი
4. ვალდებულებების, მოთხოვნების ბრუნვა
5. მოგება-ზარალი საქონლის მიხედვით

 მაგალითი 

 გადმოწერა 

https://pay.paddle.com/checkout/554986