სხვა‎ > ‎

მოგება/ზარალი, CASHFLOW ფორმა

ორისის გატარებების ჟურნალში მონიშნეთ პერიოდი. გადაიყვანეთ გატარებები ლარში  შექმენით ყველა გატარების Excel-ის ექსპორტ ფაილი.   

დამზადებული ფორმები გამოიგზავნება მითითებულ ელფოსტაზე Excel-ის ფორმატში.

თუ გსურთ მოცემული სერვისის ჩართვა, დაგვიკავშირდით: info@forms.ge ტელ: +995 595 904 901

შედეგები ფიქსირდება ქვემოთ მოცემული ფორმების მიხედვით  ქართულ უნიკოდში