სხვა‎ > ‎

ინვოისის ფორმა

ფორმის შევსება ხდება პირდაპირ .PDF ფორმატში. გადმოწერეთ ფაილი და გახსენით  Adobe Reader-ის ან Foxit Reader -ის მეშვეობით .

ფორმაში სურათის ასატვირთად საჭიროა სურათის ჯერ .PDF ფორმატში გადაყვანა და შემდეგ ფაილზე მიბმა. 

ფორმის ბრაუზერში შესავსებად, გამოიყენეთ ფონტი აკადმთავრული AcadMtavr 

სისტემური ქართული კლავიატურით ფორმის  რედაქტირებისთვის გახსენით ის Microsoft Edge ბოლო ვერსიის მეშვეობით. 
forms