ქონების გადასახადის დარიცხვა

ფაილი დაგეხმარებათ 
ქონების გადასახადის გამოანგარიშებაში + გიჩვენებთ გატარებებს
ამორტიზაციის  გამოანგარიშებაში + გიჩვენებთ გატარებებს
  


 მაგალითი 

 გადმოწერა 

https://pay.paddle.com/checkout/566351