O FORMATIVNEM SPREMLJANJU ZNANJA

Formativno spremljanje

 • procesa učenja opredelimo kot pedagoški dialog za soglasno skupno učiteljevo in učenčevo spremljanje, kontroliranje in usmerjanje razvoja učenja posameznika, da bi izboljšali učni učinek v procesu učenja in da bi bila sodba o vrednosti naučenega ob koncu učenja čim bolj korektna (vir: Komljanc, 2004, www.zrss.si). Uporabljajo ga v mnogih evropskih in drugih državah, v Sloveniji ga intenzivneje uporabljamo, razvijamo in odkrivamo zadnjih dvanajst let.
 • je PROCES za izboljšanje učenja, ni ORODJE, NI VRSTA OCENJEVANJA
 • spremljanje je formativno, ko je povratna informacija v obliki nasveta za izboljšanje znanja, ne za analizo napak v preteklosti ali celo sodba v obliki ocene (D. Wiliam).

FORMATIVNO SPREMLJANJE SKOZI VIDEO POSNETKE:
                                     https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=T2VMnQCVJbc8UdTSYoy62psd

  USPOSABLJANJE ZA FORMATIVNO SPREMLJANJE 2016/17
 • Delavnice in seminar FORMATIVNO SPREMLJANJE ZNANJA na OŠ Dragomelj (10 min od Ljubljane), Dragomelj 180, 1230 Domžale. Seminar bo potekal 10. maj 2017, med 15.00 in 19.00 uro. Prijave na mateja.persolja@guest.arnes.si. Okvirni program seminarja je objavljen tukaj. Število mest omejeno. Še 13 prostih mest.
 • DELAVNICA NA KUPM 2016http://www.zrss.si/kupm2016/gradiva/   
 • Delavnice in seminar pri vas na šoli za kolektiv (prijave: mateja.persolja@guest.arnes.si), kjer boste izvedeli nekaj teoretičnih osnov in predvsem doživeli veliko praktičnih primerov iz vsakdanjega dela z učenci na predmetni in razredni stopnji s strani izkušenih "formativk" z 12-letno prakso na tem področju in usposabljanji v tujini (trajanje in izvedba po dogovoru, od 3 - 5 ur, z možnostjo nadaljnjega spremljanja in svetovanja).
 • Delavnice in seminar pri vas na šoli za zainteresirane iz regije (v primeru, da na šoli ni dovolj interesentov). Za dogovor pišite na zgornji naslov.                                                                                                                                                                                                                                


Mateja Peršolja

 • dvanajstletne izkušnje s samoregulacijo in formativnim spremljanjem
 • članica razvojne skupine ZRSŠ za Formativno spremljanje znanja in zunanja svetovalka
 • vodja delavnic v okviru seminarja Formativno spremljanje na Zavodu za šolstvo (natalija.komljanc@zrss.si)
 • soorganizatorica in predvateljica naseminarju Education for Tomorrow (Eekhout Academy, Belgium)
 • Certifikat iz Teorije izbire (W.Glasser)  
 • udeležba na tečaju Embedded formative assessment pri D. Wiliamu (London, 2015) 
 • Erasmusplus projekt (2015/16), sledenje na delovnem mestu Škotska, Švedska
 • udeležba na Scottish Learning Festival (Glasgow, 2015) in obisk na Eduaction Scotland
 • udeležba na seminarju Finnish lessons for Eropean Schools in Quality management, Finska
 • organizatorica in vodja Tržnic znanja na OŠ Preserje pri Radomljah
 • referat na International conference Assessment for Learning in 21 Century (Ohrid 2011) 
 • sodelovanja na Final conference: Suporting teachers for effective assessment for learning (2014) 
 • sodelovanje na konfernci CIDREE: Effective Assessment for Learning (2012)
 • sodelovanje na Breaking tradition 2012 conference (Murray High School, Wiliam Glasser Inatitute) 


Skupaj s Kristino Ferel se odzoveta povabilu šol za usposabljanja učiteljskih zborov, delavnice ali svetovanje.


REFERENCE: 

KUPM 2016 (http://www.zrss.si/kupm2016/program/ Izola (2017), OŠ Ptuj (2016), OŠ Brezno - Podvelka, OŠ Koper (2016), OŠ Dramlje, OŠ Solkan, soorganizatorica seminarja Education for Tomorrow za Eekhout Academy, Gimnazija Nova Gorica, Montessori OŠ v Ljubljani, OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Alojzija Šuštarja Ljubljana.NEKAJ DEJSTEV O FORMATIVNEM SPREMLJANJU (IZ RAZISKAV):

 • Formativno prinese 2 - 3x večji napredek pri učenju
 • Ustrezna povratna informacija podvoji hitrost učenja
 • Zmanjšuje razlike med fanti in dekleti in med učenci iz bolj ali manj spodbudnih okolij
 • Ocena vpliva na ego, sproži čustveni odziv in ima le malo vpliva na trud in dosežke
 • Ocena zaustavi proces učenja in ne prispeva k izboljšanju znanja. Na učenje ima celo negativen vpliv.
Povzeto po raziskavah iz knjige D. Wiliam: Embeded Formative Assessment
 • Ocena ni kakovostna povratna informacija, ker učečemu ne pove kaj, kje in kako lahko napreduje (N. Komljanc).

Prednosti formativnega spremljanja (glede na lastne izkušnje):

- večja odgovornost učencev, samostojnost

- izboljšanje odnosov v razredu, med učiteljem in učenci ter med učenci

- opolnomočenje učencev (v smislu: Znam si pomagati sam)

- večja aktivnost učencev

- boljše znanje, bolj zadovoljni učenci in starši.


PROCES FORMATIVNEGA SPREMLJANJA V SLIKI

V spletni učilnici ZRSŠ sta objavljena dva filmčka, ki prikazujeta cel proces FS s posnetki iz učilnice. Našli ga boste v poglavju Formativno spremljanje, mapa FS, z naslovom: Formativnospremljanjemat2014r in Odprtipristopi
Strokovni članek, ki opisuje celoten proces mojega formativnega spremljanja ter celotno pot razvoja. Knjiga ima naslov: Spletni zvezek izkušenih formativk (str.68 - 86).
Vse je dosegljivo na naslovu:
https://skupnost.sio.si/course/index.php?categoryid=868 
(prijava v učilnico pro-inovacijski, lahko vstopate kot gost, brez ključa)

Moj proces formativnega (oktober 2016)Priporočamo v branje
        
 • D. Wiliam: Embeded Formative Assessment
 • Inside the Black Box, P. Black, D. Wiliam: http://weaeducation.typepad.co.uk/files/blackbox-1.pdf 
 •  O naravi učenja:  http://www.zrss.si/pdf/o-naravi-ucenja.pdf
 • Strah pred ocenjevanjem, kaj je že to? Uvajanje formativnega spremljanja in spreminjanje poučevanja na (str. 276) http://www.zrss.si/pdf/zbornikprispevkovkupm2012.pdf
 •  Peršolja, dr. Burdenski: Formative monitoring of students´ progress based of choice theory. International journal of choice theory and reality therapy, vol. XXX, no. 1, fall 2010.
 •   Peršolja: Zaključek razvojnoaplikativnega projekta oz. zakaj bi ga morali nadaljevati. Didaktika ocenjevanja znanja. Zbornik. 2009.
 •  Didaktika ocenjevanja znanja. Razvoj didaktike na področju ocenjevanja. Zbornik prispevkov. ZRSŠ 2008.
 • Didaktika ocenjevanja znanja.Vodenje procesa ocenjevanja za spodbujenje razvoja učenja. Zbornik 2. mednarodnega posveta v Celju, marec 2008. ZRSŠ 2009.
 • Peršolja: Samoregulacija učenja pri matematiki. Vzgoja in izobraževanje. 2007.
 • Peršolja: Poti do kakovostnega pouka/znanja. Matematika v šoli.Letnik 13, št.3-4, december 2007.
 • Peršolja:Formativno spremljanje znanja pri matematiki. Didaktika ocenjevanja znanja, zbornik. ZRSŠ 2008.
 • Peršolja: Vodenje skupine pri akcijekm raziskovanju in razvojnih projektih. Didaktika ocenjevanja, zbornik. ZRSŠ 2009.
 • Požarnik: Kako bolje uravnati mogočen vpliv preverjanja in ocenjevanja. Sodobna pedagogika 1/2004.
 • Komljanc:Vloga povratne informacije v učnem procesu. Sodobna pedagogika 1/2004.
 • Pučko: Formativno preverjanje znanja in vloga povratne informacije. Sodobna pedagogika 1/2004.
 • Sentočnik: Portfelj kot alternativna oblika vrednotenja učenčevega dosežka-možnost njegove uporabe v slovenskih šolah. Sodobna pedagogika 1/2004.
 • Marentič Požarnik: Konstruktivizem v šoli in izobraževanju učiteljev. Filozofska fakulteta 2004.
 • Glasser: Teorija izbire, Vsak učenec je lahko uspešen, Dobra šola , Učitelj v dobri šoli.

 

 GRADIVA DOSTOPNA NA SPLETU:

   Kopiranje vsebin in slik dovoljeno le z dovoljenjem avtorjev in urednice spletne strani (mateja.persolja@guest.arnes.si)