O FORMATIVNEM SPREMLJANJU ZNANJA

Formativno spremljanje

 • procesa učenja opredelimo kot pedagoški dialog za soglasno skupno učiteljevo in učenčevo spremljanje, kontroliranje in usmerjanje razvoja učenja posameznika, da bi izboljšali učni učinek v procesu učenja in da bi bila sodba o vrednosti naučenega ob koncu učenja čim bolj korektna (vir: Komljanc, 2004, www.zrss.si). Uporabljajo ga v mnogih evropskih in drugih državah, v Sloveniji ga intenzivneje uporabljamo, razvijamo in odkrivamo zadnjih dvanajst let.
 • je PROCES za izboljšanje učenja, ni ORODJE, NI VRSTA OCENJEVANJA
 • spremljanje je formativno, ko je povratna informacija v obliki nasveta za izboljšanje znanja, ne za analizo napak v preteklosti ali celo sodba v obliki ocene (D. Wiliam).

FORMATIVNO SPREMLJANJE SKOZI VIDEO POSNETKE:
                                 https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=k2QlvMlNCN5fdWHOLUgKHujV 

                                 https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=H2HWMZVX44jUqai4QQCX92oF  

                                     https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=T2VMnQCVJbc8UdTSYoy62psd FORMATIVNO SPREMLJANJE IN PROJEKTNO DELO: https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=T2VMnQCVJbc8UdTSYoy62psd 

Zanimiva stran z obilo gradivi in filmčki primerov uporabe v razredu:  http://www.shirleyclarke-education.org/videos/

Piši briši tablice za takojšnjo povratno informacijo in večjo vključenost učencev 
      https://www.youtube.com/watch?v=4Evis0xw5Zg (primer uporabe)

Navdihujoča stran za drugačen pogled na šolo in učenje: https://sites.google.com/site/iradavidsocol/home 

  USPOSABLJANJE ZA FORMATIVNO SPREMLJANJE 2017/18

Si želite izvedeti kako izvajati formativno spremljanje s 27 učenci v razredu, med katerimi so učenci s posebnimi potrebami (nadarjeni in s primankljaji na učnem ali vedenjskem področju)? Učite najmanj 100 učencev? Vabljeni, da se mi pridružite na seminarju in delavnicah.
 • Naslednji seminar FORMATIVNO SPREMLJANJE ZNANJA bo 25. oktobra 2017 med 15.00 in 19.00 uro na OŠ Dragomelj (10 min od Ljubljane), Dragomelj 180, 1230 Domžale. Prav tako v novembru načrtujemo nadaljevalno srečanje. Število mest je omejeno, prijave pošljite na naslov mateja.persolja@guest.arnes.si. Program seminarja.
 • Delavnice in seminar pri vas na šoli za kolektiv (rezervacija termina: mateja.persolja@guest.arnes.si), kjer boste izvedeli nekaj teoretičnih osnov in predvsem doživeli veliko praktičnih primerov iz vsakdanjega dela z učenci na predmetni in razredni stopnji s strani izkušenih "formativk" z 13-letno prakso na tem področju in usposabljanji v tujini (trajanje in izvedba po dogovoru, od 3 - 5 ur, z možnostjo nadaljnjega spremljanja in svetovanja).   
 • Svetovanje pri razvoju in vodenje razvojnih skupin na šoli.                                                                                                                                                                                                                             


Mateja Peršolja

 • dvanajstletne izkušnje s samoregulacijo in formativnim spremljanjem
 • članica razvojne skupine ZRSŠ za Formativno spremljanje znanja in zunanja svetovalka
 • vodja delavnic v okviru seminarja Formativno spremljanje na Zavodu za šolstvo (natalija.komljanc@zrss.si)
 • soorganizatorica in predvateljica naseminarju Education for Tomorrow (Eekhout Academy, Belgium)
 • Certifikat iz Teorije izbire (W.Glasser)  
 • vodja seminarjev na šolah, kamor me povabijo in svetovalka skupin za formativno spremljanje
 • udeležba na tečaju Embedded formative assessment pri D. Wiliamu (London, 2015) 
 • koordinatorica Erasmusplus projekt (2015/16), K1, Škotska, Švedska
 • udeležba na Scottish Learning Festival (Glasgow, 2015) in obisk na Eduaction Scotland
 • udeležba na seminarju Finnish lessons for Eropean Schools in Quality management, Finska
 • organizatorica in vodja Tržnic znanja na OŠ Preserje pri Radomljah
 • referat na International conference Assessment for Learning in 21 Century (Ohrid 2011) 
 • sodelovanja na Final conference: Suporting teachers for effective assessment for learning (2014) 
 • sodelovanje na konfernci CIDREE: Effective Assessment for Learning (2012)
 • sodelovanje na Breaking tradition 2012 conference (Murray High School, Wiliam Glasser Inatitute) 


Skupaj s Kristino Ferel se odzoveta povabilu šol za usposabljanja učiteljskih zborov, delavnice ali svetovanje.


REFERENCE: 

OŠ Miklavž na Dravskem polju, OŠ Sladki Vrh, OŠ Destrnik - Trnovska vas, OŠ Vojke Šmuc Izola (2017), KUPM 2016 (http://www.zrss.si/kupm2016/program/), OŠ Olge Meglič Ptuj (2016), OŠ Koper (2016), Gimnazija Nova Gorica, OŠ Solkan, soorganizatorica seminarja Education for Tomorrow za Eekhout Academy, Gimnazija Nova Gorica, Montessori OŠ v Ljubljani, OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Alojzija Šuštarja Ljubljana.NEKAJ DEJSTEV O FORMATIVNEM SPREMLJANJU (IZ RAZISKAV):

 • Formativno prinese 2 - 3x večji napredek pri učenju
 • Ustrezna povratna informacija podvoji hitrost učenja
 • Zmanjšuje razlike med fanti in dekleti in med učenci iz bolj ali manj spodbudnih okolij
 • Ocena vpliva na ego, sproži čustveni odziv in ima le malo vpliva na trud in dosežke
 • Ocena zaustavi proces učenja in ne prispeva k izboljšanju znanja. Na učenje ima celo negativen vpliv.
Povzeto po raziskavah iz knjige D. Wiliam: Embeded Formative Assessment
 • Ocena ni kakovostna povratna informacija, ker učečemu ne pove kaj, kje in kako lahko napreduje (N. Komljanc).

Prednosti formativnega spremljanja (glede na lastne izkušnje):

- večja odgovornost učencev, samostojnost

- izboljšanje odnosov v razredu, med učiteljem in učenci ter med učenci

- opolnomočenje učencev (v smislu: Znam si pomagati sam)

- večja aktivnost učencev

- boljše znanje, bolj zadovoljni učenci in starši.


PROCES FORMATIVNEGA SPREMLJANJA V SLIKI

V spletni učilnici ZRSŠ sta objavljena dva filmčka, ki prikazujeta cel proces FS s posnetki iz učilnice. Našli ga boste v poglavju Formativno spremljanje, mapa FS, z naslovom: Formativnospremljanjemat2014r in Odprtipristopi
Strokovni članek, ki opisuje celoten proces mojega formativnega spremljanja ter celotno pot razvoja. Knjiga ima naslov: Spletni zvezek izkušenih formativk (str.68 - 86).
Vse je dosegljivo na naslovu:
https://skupnost.sio.si/course/index.php?categoryid=868 
(prijava v učilnico pro-inovacijski, lahko vstopate kot gost, brez ključa)

Moj proces formativnega (oktober 2016)Priporočamo v branje
        
 • D. Wiliam: Embeded Formative Assessment
 • Inside the Black Box, P. Black, D. Wiliam: http://weaeducation.typepad.co.uk/files/blackbox-1.pdf 
 •  O naravi učenja:  http://www.zrss.si/pdf/o-naravi-ucenja.pdf
 • Strah pred ocenjevanjem, kaj je že to? Uvajanje formativnega spremljanja in spreminjanje poučevanja na (str. 276) http://www.zrss.si/pdf/zbornikprispevkovkupm2012.pdf
 •  Peršolja, dr. Burdenski: Formative monitoring of students´ progress based of choice theory. International journal of choice theory and reality therapy, vol. XXX, no. 1, fall 2010.
 •   Peršolja: Zaključek razvojnoaplikativnega projekta oz. zakaj bi ga morali nadaljevati. Didaktika ocenjevanja znanja. Zbornik. 2009.
 •  Didaktika ocenjevanja znanja. Razvoj didaktike na področju ocenjevanja. Zbornik prispevkov. ZRSŠ 2008.
 • Didaktika ocenjevanja znanja.Vodenje procesa ocenjevanja za spodbujenje razvoja učenja. Zbornik 2. mednarodnega posveta v Celju, marec 2008. ZRSŠ 2009.
 • Peršolja: Samoregulacija učenja pri matematiki. Vzgoja in izobraževanje. 2007.
 • Peršolja: Poti do kakovostnega pouka/znanja. Matematika v šoli.Letnik 13, št.3-4, december 2007.
 • Peršolja:Formativno spremljanje znanja pri matematiki. Didaktika ocenjevanja znanja, zbornik. ZRSŠ 2008.
 • Peršolja: Vodenje skupine pri akcijekm raziskovanju in razvojnih projektih. Didaktika ocenjevanja, zbornik. ZRSŠ 2009.
 • Požarnik: Kako bolje uravnati mogočen vpliv preverjanja in ocenjevanja. Sodobna pedagogika 1/2004.
 • Komljanc:Vloga povratne informacije v učnem procesu. Sodobna pedagogika 1/2004.
 • Pučko: Formativno preverjanje znanja in vloga povratne informacije. Sodobna pedagogika 1/2004.
 • Sentočnik: Portfelj kot alternativna oblika vrednotenja učenčevega dosežka-možnost njegove uporabe v slovenskih šolah. Sodobna pedagogika 1/2004.
 • Marentič Požarnik: Konstruktivizem v šoli in izobraževanju učiteljev. Filozofska fakulteta 2004.
 • Glasser: Teorija izbire, Vsak učenec je lahko uspešen, Dobra šola , Učitelj v dobri šoli.

 

 GRADIVA DOSTOPNA NA SPLETU:

   Kopiranje vsebin in slik dovoljeno le z dovoljenjem avtorjev in urednice spletne strani (mateja.persolja@guest.arnes.si)