FORMATIVNO SPREMLJANJE

ČE ŽELITE OSTATI NA STRANI KLIKNITE STOP, SICER BOSTE PRESTAVLJENI NA NOVO STRAN
If you want to stay on this page click stop or you will be redirected on new page.


UPORABNIKE OBVEŠČAM, DA SE GRADIVA NAHAJAJO NA NOVI SPLETNI STRANI:

New web page available also in English:


https://sites.google.com/view/matejapersoljaformativno/formativno-spremljanje 
Formativno spremljanje

 • procesa učenja opredelimo kot pedagoški dialog za soglasno skupno učiteljevo in učenčevo spremljanje, kontroliranje in usmerjanje razvoja učenja posameznika, da bi izboljšali učni učinek v procesu učenja in da bi bila sodba o vrednosti naučenega ob koncu učenja čim bolj korektna (vir: Komljanc, 2004, www.zrss.si). Uporabljajo ga v mnogih evropskih in drugih državah, v Sloveniji ga intenzivneje uporabljamo, razvijamo in odkrivamo zadnjih dvanajst let.
 • je PROCES za izboljšanje učenja, ni ORODJE, NI VRSTA OCENJEVANJA
 • spremljanje je formativno, ko je povratna informacija v obliki nasveta za izboljšanje znanja, ne za analizo napak v preteklosti ali celo sodba v obliki ocene (D. Wiliam)
KLJUČNA NAČELA:
 • Učenec dobi kontrolo in nadzor nad učenjem (ne pa, da učitelj povečuje kontrolo in nadzor).
 • Učenec je vključen v proces samoregulacije učenja 
 • Povezava med posameznimi elemeti formativnega spremljanja (načrtovanja ciljev, učenja, zbiranja dokazov, postavljanja meril, samoevalvacije). Npr. Če pišemo izdelek ali preverjanje, ga vrnemo s kakovostno povratno informacijo (ali celo učenci drug drugemu pregledajo). Po vrnjenih izdelkih učenje organiziramo tako, da učenci naredijo korak naprej (pomoč drug drugemu, pomoč pri pisanju porave, učenju). 
 • Kakovostna povratna informacija v obliki nasveta za naprej.


  USPOSABLJANJE ZA FORMATIVNO SPREMLJANJE 2017/18

Si želite izvedeti kako izvajati formativno spremljanje s 27 učenci v razredu, med katerimi so učenci s posebnimi potrebami (nadarjeni in s primankljaji na učnem ali vedenjskem področju)? Učite najmanj 100 učencev? Vabljeni, da se mi pridružite na seminarju in delavnicah.
 • Naslednji seminar FORMATIVNO SPREMLJANJE ZNANJA je predviden v oktobru 2018.
 • Nadlajevalni seminar bo 13. marca 2018, ob 15.00 uri na OŠ Dragomelj (še 4 mesta). Prijave pošljite na naslov mateja.persolja@guest.arnes.si
 • Delavnice in seminar pri vas na šoli za kolektiv (rezervacija termina: mateja.persolja@guest.arnes.si), kjer boste izvedeli nekaj teoretičnih osnov in predvsem doživeli veliko praktičnih primerov iz vsakdanjega dela z učenci na predmetni in razredni stopnji s strani izkušenih "formativk" z 13-letno prakso na tem področju in usposabljanji v tujini (trajanje in izvedba po dogovoru, od 3 - 5 ur, z možnostjo nadaljnjega spremljanja in svetovanja).   
 • Svetovanje pri razvoju in vodenje razvojnih skupin na šoli.      
 • Mednarodni seminar formativno spremljanje Assessment and evaluation for effective learning v Ljubljani, v okviru Erasmuplus inservice training. Odlična priložnost, da slišite in podelite ideje z učitelji iz evropskih držav. Seminar bo potekal med 25. februarjem in 2. marcem. Informacije o programu na povezavi: http://www.erasmusplus-ist.eu/assessment. Posebne ugodnosti za učitelje iz Slovenije z enodnevno ali večdnevno udeležbo za nižjo ceno. Prijave in informacije o ceni se nahajajo na strani:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ5A_1RyXJylB4wqQTx4FnKHRwFzQPVvuiQzxgn0uTN_CheA/viewform                                                                                                                                                                                                                         Podstrani (2): MATEJA PERŠOLJA Untitled
Comments