Àlgebra


 

Polinomis

  Un vídeo sobre la Regla de Ruffini

  Un slideshare: Descomposició de polinomis

 

  Activitats amb Hot Potatoes

                                      Regla de Ruffini

                                      Descomposició de polinomis

                                      Càlcul amb expressions algèbriques 1

                                      Càlcul amb expressions algèbriques 2

Expressions algèbriques. Equacions. Resolució de problemes

   Activitats amb Hot Potatoes

                                     Traducció a llenguatge algèbric

                                      Resolució d'equacions de primer grau

                                      Problemes que es resolen amb equacions de primer grau

                                      Resolució d'equacions de segon grau i problemes

  Un slideshare: Problemes que es resolen amb equacions de segon grau