MARIA DEL MAR LLUELLES PERERA


Explotació de sistemes informàtics 

ADRECES D'INTERÈS:

 

CRÈDIT C3: Implantació i manteniment d'aplicacions ofimàtiques i corporatives

 

 

PRIMERA AVALUACIÓ

      

  • Caceres del tresor: