LauraLluís


treballs dels alumnes del curs 2006-2007 

Pont penjant amb les proporcions del Golden Gate de Sant Francisco (California)