Pàgina d'Encarna García


 

Aquest curs estic treballant a l’AFA  Bon Pastor. Dins del currículum de l’etapa Instrumental fem 2 hores d’informàtica a la setmana. Moltes de les activitats que realitzem no són propiament d’Informàtica, sino que utilitzem aquesta per treballar les altres àrees del coneixement.  Pero per poder treballar amb un ordinador han de tenir uns coneixements previs i per treballar-los preparo fitxes com les que veuràs a continuació

Els alumnes del nivell  III de l’Etapa Instrumental a qui van dirigides són persones molt grans amb problemes de memòria, que han fet informàtica altres cursos però que gairebé han de començar de zero per  recordar i  així poder continuar.  Les fitxes  han de ser amb lletra prou gran i ben clares. Intento posar poca lletra. Unes vegades són en català i altres en castellà,  vaig alternant i així a poc a poc que es vagin acostumant a fer les activitats en llengua catalana. 

Abans de començar qualsevol classe sempre insisteixo molt en com han de seure, com han de col·locar l’esquena, la distància del cos a la taula. Han de passar dues hores davant de l’ordinador i no vull que després no es puguin moure per culapa del mal d’esquena. M’agrada que utililitzin les dues mans. Els més atrevits fan una mica de macanografia de tant en tant i si en tenen ordinador a casa fan pràctiques. 

 Les fitxes que els entrego per primer cop les segueixen amb mi, pas per pas, molt a poc a poc. És a dir en tot moment són guiats.

Més endavant ja els demano que ells sols la vagin seguint. Però sempre estic  a prop i això els dóna seguretat a uns i una mica de “Tranquil·litat” a altres que no s’acaben d’esforçar.

 

 

Activitats

A continuació trobaràs  tres activitats, de les primeres que fan en iniciar el curs 

 

1.  Exercici per treballar amb el ratolí. 

2. ¿Cómo guardar un documento?

3. Com inserir una imatge? 

Adreça d’interès
http://www.aulaclic.es 

En aquesta pàgina es troben cursos gratuïts realitzats per aulaclic. Són cursos originals, amb explicacions , exercicis , autoavaluacions i animacions. D’aquí he tret moltes idees per preparar les meves classes

1. Exercici per treballar amb el ratolí

ies els alumnmes tenen problemes per controlar el moviment del ratolí. Amb aquest exercici, que consisteix en tenir a la pantalla el teclat i escriure a un processador de text picant les lletres des del ratolí. És una activitat que els agrada força i amb la que agafen ràpidament més destresa amb el ratolí. La forma de tenir el teclat a la pantalla s’aconsegueix de la seguent manera:


2. ¿Cómo guadar un documento?

 

1.   Archivo

2.   Guardar como

 

 

 

 

 


3.Els meus documents 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  T en “S-2399” (T:)

                                       

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Una altra fitxa, encara més senzilla sobre el mateix tema:

 

¿Cómo guardar un documento?

 

 

1.   Archivo

 

2.   Guardar como...

 

3.    

   

                                                            Hacer clic

 

 

  4. T en “S-239”(T:)

 

  5. Matí

 

6.   Tu carpeta que llevará tu nombre

 

7.   Borrar lo seleccionado y dar nombre nuevo.

 

 

 

 

       8.Guardar

 Ahora tu documento ya está guardado y lo podrás encontrar   siempre que quieras

 

 

 

 

 

 

3. Com inserir una imatge?

 

 

Com inserir una imatge?

 

Triar la imatge i amb el botó de la dreta del ratolí seleccionar copiar

 

                                Botó dret

 


                                                                                                  Allà on la volem tornem a clicar el botó dret i enganxem. (pega

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lic


Teclat a la pantalla

Els alumnes amb el teclat a la pantalla i utilitzant el ratolí escriuran el seu nom i altres paraules, frases. D’aquesta manera treballant amb el ratolí  arrosegant-lo per la pantalla  i fent clic a cada lletra per a poder escriure. Així  millora el control del seu moviment .

El teclat a la pantalla el trobareu a:

s ho poden fer seguint les teves instruccions 


Programes-acessoris-accessibilitat-teclat a la pantalla 


http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3267

 

 Paquet d'activitats sobre la utilització del sistema operatiu Windows XP. A l'activitat es tracten com copiar i enganxar arxius, com crear accessos directes...

 http://clic.xtec.net/db/ac

tActividades de lengua castellana para la formación básica de las personas adultas, dirigidas a los niveles 1 y 2 de la etapa instrumental. En esta aplicación se han integrado tres conjuntos de paquetes de actividades:

 

 http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3107