Característiques del color.
 

Què saps del color? Avalua't.