Cicles formatius de Formació professional de l'Institut Quercus

A l'institut Quercus s'imparteixen quatre Cicles formatius de Formació Professional Inicial:

 -
Cicle formatiu de grau mitjà: Instal·lacions de producció de calor

- Cicle formatiu de grau superior: Animació d'Activitats Físiques i Esportives 


- Cicle formatiu de grau superior: Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica 


A més, a l'Institut Quercus també impartim:
 - PFI de Serralleria

Preinscripció i matrícula_Curs 2017-18 
       CFGM Instal·lacions de producció de calor
       Ensenyaments d'Esports (Tècnic en Futbol i Bàsquet)
                                       
    
       CFGS Animació d'Activitats Físiques i Esportives   
       CFGS Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
                                     Preinscripció i matrícula (període de setembre).
  


A l'apartat de Secretaria de la Pàgina web de l'Institut Quercus trobareu tota la informació relativa als processos de PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA.