Site de Formación do CEIP San Xoán de Becerreá

Comprometidos coa formación permanente do profesorado, o equipo de formación do colexio crea este site para compartir e recompilar os materiais de traballo que fan parte das liñas formativas do curso 2014/15.

Este equipo participa nas seguintes liñas:

PFPP- L1: Animación á lectura e mellora da comprensión lectora
PFPP-L2: Actuación sobre os documentos do centro para a súa adecuación ás competencias clave.
EDUCACIÓN RESPONSABLE: A educación en valores e das emocións.