กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.1 - ม.3


วิธีดาวโหลด  ใช้วิธีเดียวกันกับในคลิปนี้ครับ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.1 - ม.3

วิทยาศาสตร์ป.1_ภาคเรียนที่ 1.zip15.8 MBดาวโหลดที่นี่
วิทยาศาสตร์ป.1_ภาคเรียนที่ 2.zip44.6 MBดาวโหลดที่นี่
วิทยาศาสตร์ป.2_ภาคเรียนที่ 1.zip16.5 MBดาวโหลดที่นี่
วิทยาศาสตร์ป.2_ภาคเรียนที่ 2.zip11.4 MBดาวโหลดที่นี่
วิทยาศาสตร์ป.3_ภาคเรียนที่ 1.zip9.0 MBดาวโหลดที่นี่
วิทยาศาสตร์ป.3_ภาคเรียนที่ 2.zip42.8 MBดาวโหลดที่นี่
วิทยาศาสตร์ป.4_ภาคเรียนที่ 1.zip7.3 MBดาวโหลดที่นี่
วิทยาศาสตร์ป.4_ภาคเรียนที่ 2.zip6.7 MBดาวโหลดที่นี่
วิทยาศาสตร์ป.5_ภาคเรียนที่ 1.zip1003 KBดาวโหลดที่นี่
วิทยาศาสตร์ป.5_ภาคเรียนที่ 2.zip17.3 MBดาวโหลดที่นี่
วิทยาศาสตร์ป.6_ภาคเรียนที่ 1.zip33.1 MBดาวโหลดที่นี่
วิทยาศาสตร์ป.6_ภาคเรียนที่ 2.zip13.2 MBดาวโหลดที่นี่
วิทยาศาสตร์ม.1_ภาคเรียนที่ 1.zip9.1 MBดาวโหลดที่นี่
วิทยาศาสตร์ม.1_ภาคเรียนที่ 2.zip3.9 MBดาวโหลดที่นี่
วิทยาศาสตร์ม.2_ภาคเรียนที่2.zip1.5 MBดาวโหลดที่นี่
วิทยาศาสตร์ม.3_ภาคเรียนที่ 1.zip15.7 MBดาวโหลดที่นี่

วิทยาศาสตร์ม.3_ภาคเรียนที่ 2.zip13.0 MBดาวโหลดที่นี่

Comments