กลุ่มสาระสังคม ป.1-ม.2

วิธีดาวโหลด  ใช้วิธีเดียวกันกับในคลิปนี้ครับ


กลุ่มสาระสังคม ป.1-ม.2

ประวัติศาสตร์_ม1 ภาคเรียนที่ 1.zip7.8 MBดาวโหลดที่นี่
ประวัติศาสตร์_ม2 ภาคเรียนที่ 1.zip453 KBดาวโหลดที่นี่
สังคมศึกษา_ป.1 ภาคเรียนที่ 1.zip5.1 MBดาวโหลดที่นี่
สังคมศึกษา_ป.2 ภาคเรียนที่ 1.zip1.4 MBดาวโหลดที่นี่
สังคมศึกษา_ม2 ภาคเรียนที่ 1.zip12.3 MBดาวโหลดที่นี่

Comments