กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ป.1-ม.3

วิธีดาวโหลด  ใช้วิธีเดียวกันกับในคลิปนี้ครับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ป.1-ม.3

ภาษาอังกฤษ ป.1_ภาคเรียนที่ 1.zip8.9 MBดาวโหลดที่นี่
ภาษาอังกฤษ ป.1_ภาคเรียนที่ 2.zip15.4 MBดาวโหลดที่นี่
ภาษาอังกฤษ ป.2_ภาคเรียนที่ 2.zip6.3 MBดาวโหลดที่นี่
ภาษาอังกฤษ ป.3_ภาคเรียนที่ 1.zip2.1 MBดาวโหลดที่นี่
ภาษาอังกฤษ ป.3_ภาคเรียนที่ 2.zip12.1 MBดาวโหลดที่นี่
ภาษาอังกฤษ ป.4_ภาคเรียนที่2.zip11.8 MBดาวโหลดที่นี่
ภาษาอังกฤษ ป.5_ภาคเรียนที่2.zip19.8 MBดาวโหลดที่นี่
ภาษาอังกฤษ ป.6_ภาคเรียนที่2.zip31.8 MBดาวโหลดที่นี่
ภาษาอังกฤษ ม.1ภาคเรียนที่ 1.zip21.9 MBดาวโหลดที่นี่
ภาษาอังกฤษ ม.1ภาคเรียนที่ 2.zip21.2 MBดาวโหลดที่นี่
ภาษาอังกฤษม.2ภาคเรียนที่2.zip2.6 MBดาวโหลดที่นี่
ภาษาอังกฤษม.3ภาคเรียนที่2.zip11.3 MBดาวโหลดที่นี่

Comments