หน้าแรก

          วันที่ 16 ม.ค.2561 เวลา 16.15 น. พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.เชี่ยวชัย พงศ์อัมพรขจี นวท.(สบ 4) กอป.ศพฐ.6 และ พ.ต.อ.ภาณุ พิทยาเวชวิวัฒน์ นวท.(สบ 4) กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.6 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.อุตรดิตถ์ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ พร้อมให้คำแนะนำและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมี พ.ต.ท.นรพนธ์ อุสาใจ นวท.(สบ 3) พฐ.จว.อุตรดิตถ์ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ

                                 
                                                    
                                                                                                                                   

           วันที่ 17 ต.ค.2560 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.นรพนธ์ อุสาใจ นวท.(สบ 3) พฐ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พ.ต.ต.หญิง ยศสินี ประเสริฐศักดิ์ สว.พฐ.จว.อุตรดิตถ์, ร.ต.อ.หญิง เรือนทรัพย์ เจริญผล และ ร.ต.ท.หญิง ดารณี ขันเพ็ชร นวท.(สบ 1) พฐ.จว.อุตรดิตถ์ ร่วมงาน “วันตำรวจ” ประจำปี 2560 โดยมี พ.ต.ท.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี เป็นประธาน ณ ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์

          วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ข้าราชการตำรวจสังกัด พฐ.จว.อุตรดิตถ์ นำโดย พ.ต.ท.นรพนธ์ อุสาใจ นวท.(สบ 3) พฐ.จว.อุตรดิตถ์ ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจ และได้อบรมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ณ ที่ทำการ พฐ.จว.อุตรดิตถ์
        วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร., พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส รอง ผบก.ศพฐ.6 และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.อุตรดิตถ์ เพื่อตรวจสอบมาตรฐาน ISO 17020 ของการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่ได้ยื่นขอรับรองไปยังสำนักมาตรฐานแห่งชาติ โดยมี พ.ต.ท.นรพนธ์ อุสาใจ นวท.(สบ 3) พฐ.จว.อุตรดิตถ์ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมต้อนรับ


          วันที่1 1 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. พ.ต.ท.นรพนธ์ อุสาใจ นวท.(สบ 3) พฐ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา สาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดที่สาธารณประโยชน์ ณ ลานอเนกประสงค์สวนชมน่าน