วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านชิงทุน AFS จำนวน 3 คน โดยได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจำนวน 3 ประเทศ คือ บราซิล อิตาลี อาร์เจนตินา ภาพกิจกรรม 

      วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมเทศกาลทานาบาตะ โดยมีนายธวัชชัยเทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาพกิจกรรม
 
    โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน วัฒน-ธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562) จำนวน 16 คน ภาพกิจกรรม