Nylig aktivitet

Nyheter

Innkalling til årsmøtet

lagt inn 21. jan. 2014, 07.08 av Sindre Hauglum

Vi kallar inn til ordinært årsmøte i Fjordane luftsportsklubb torsdag 27. februar 2014 kl. 18.00 i møterommet på Peppes Pizza i Førde.

Saker/framlegg som skal handsamast på årsmøtet, må vere styret i hende seinast to veker før årsmøtet.

Sakene/framlegga kan sendast til:

Anita Taftø, Postboks 8, 6996 Vadheim

eller epost: anita.tafto@hoyanger.kommune.no

 

Fullstendig sakliste med alle sakspapir vert sendt ut ei veke før årsmøtet.

  

Valgbarhet:

 

 I NIFs lov heter det:

 

§2-4. Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn.

 

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

 

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

 

Virkningen av manglende oppfyllelse av bestemmelsen

 

a) ved valg, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting hvor nytt valg foretas. Dersom organisasjonsleddet ikke overholder fristen, kan Idrettsstyret/idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å oppfylle bestemmelsen, jf. pkt 2.2.

Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt.

Dersom det er åpenbart at dispensasjon ville ha blitt innvilget, kan dispensasjon innvilges i etterkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget.

 

b) ved oppnevning av representanter, mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen..

 

c) ved oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg m.v. kan Idrettsstyret eller idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å foreta ny oppnevning.

 

 

Velkommen til årsmøte.

 

Med venleg helsing

 

 

Fjordane luftsportsklubb

styret

SIKKERHETSKURS MED OPPTREKK, korrigering

lagt inn 20. aug. 2013, 09.03 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 20. aug. 2013, 09.04 ]


 

Beklager, men det vart skrive feil når det gjeld øvelsar til sikkerhetskurset.

B-stall utgår og asymmetrisk innklapp med speed er lagt til.

Her er den korrekte lista:

 

 

Øvelsar, sikkerhetskurs:

Full stall. Kontrollert inngang, oppretthalding og utgang.
Spinn. Min. 360 graders rotasjon med kontrollert utgang.
Spinn-stopp. Gjenkjenning av entring til spinn.
Asymmetrisk innklapp med speed. Min. 50% med kontrollert utgang.
Asymmetrisk innklapp. Min. 50% på begge sider med kompensasjon av dreiin.
Stup-spiral. Min. harde 360 graders svinger.

 

 

 

Har du nokre spørsmål eller kommentarer så ta gjerne kontakt:

 

Tom Rune Daae, instruktør

 

Mobil: 90196565 eller mail: paratom@hotmail.com


SIKKERHETSKURS MED OPPTREKK

lagt inn 16. aug. 2013, 12.35 av Sindre Hauglum

Fjordane luftsportklubb vil gjennomføre sikkerhetskurs på Vassenden i Jølster med

opptrekk etter båt. For dei som ikkje har lisens på opptrekk, vil kurs-teori for dette bli 

gitt og ein vil få dette godskrive for lisens. Dei som allereie har opptrekk-lisens treng 

ikkje vere med på teori for opptrekk.

For dei som ikkje har opptrekk-lisens, vil desse bli prioritert vidare for å kunne få lisens.

Sikkerhetskurs er ei veldig god erfaring for å bli skikkelig kjend med utstyret og for 

å kunne beherske vinga i kritiske situasjonar. Det hjelper samstundes på din egen 

sjølvtillit under flyging.

Opptrekk er ein effektiv metode for å komme seg i lufta på. Det er 1 av 2 metodar for å 

kunne ta av med ein paraglider. Enten så må du ta av frå eit fjell, eller så må du trekkast 

opp ein eller annan måte. Å kunne samkjøre opptrekk og kurs, så blir det veldig effektivt.

Krav til deltagelse:

• Min. erfaren PP2. (Det er ikkje krav i.h.t. håndboka, men ei viss flyerfaring er 

likevel nødvendig.) 

• Beherskar framlengs-start godt.

• At du har simulert nødskjerm-kast og er kjent med prosedyrer for dette.

Anna viktig informasjon:

• Hugs klebyte i tilfelle landing i vatn.

• Ikkje ha med instrument, mobil, etc. som ikkje tåler vatn.

• Meld frå om du har vinge med trim-system eller eldre, slitt vinge.

Kva inneheld kurset?

• Gjennomgang av teori for opptrekk og sikkerhetskurs.

• Briefing og de-briefing for kvar enkelt tur. Dette gjeld både opptrekket og 

øvelsane. Radio-kommunikasjon vil bli brukt under turen.

• Utløysar for opptrekk under kurset.

Kva er påbudt?

• Flytevest. Dette må medbringast sjølv.

• Nødskjerm. Skal vere pakka om samme året.
Øvelsar, sikkerhetskurs:

• Full stall. Kontrollert inngang, oppretthalding og utgang.

• Spinn. Min. 360 graders rotasjon med kontrollert utgang.

• Spinn-stopp. Gjenkjenning av entring til spinn.

• B-stall. Kontrollert inngang og utgang.

• Asymmetrisk innklapp. Min. 50% på begge sider med kompensasjon av dreiing.

• Stup-spiral. Min. harde 360 graders svinger.

Påmelding og anna info ved å kontakte Per Arne Kvalsvik.

Mobil: 979 60 908

Mail: pakvalsvik@gmail.com

Førdetreffet 2013 er avlyst

lagt inn 4. jun. 2013, 11.25 av Sindre Hauglum

Det er svært beklageleg at vi må avlyse Førdetreffet 2013 som skulle ha funne stad førstkommande helg; 8. og 9. juni.
 
Landingsområdet vårt (fotballbana) på Øyrane i Førde er pløygd opp og skal såast i for beitemark. Vi har vore på utkikk etter alternative landingsplassar, men sidan Hafstadparken (som mest truleg vert landingsområdet vårt i framtida) er anleggsområde, og det er mykje anleggstrafikk der, er ikkje dette nokon alternativ landingsplass på noverande tidspunkt.
 
Vi seier oss leie for dette, men det er no ein gong slik at det ikkje er alt vi rår med. Vi i Fjordane luftsportsklubb kryssar fingrane for at vi får eit bra landingsområde i Hafstadparken når denne er ferdigstilt og håper å kunne invitere dykk til Førde ved eit seinare høve.

Invitasjon til Førdetreffet 2013

lagt inn 13. mai 2013, 14.03 av Sindre Hauglum

Fjordane luftsportsklubb inviterer til det årlige Førdetreffet den 8. og 9. juni.

Vi inviterer til flyging saman med oss i Fjordane luftsportsklubb. Vi sørger for god transport opp på vår flystad nummer ein: Hafstadfjellet. Også for hangglider. I samband med Sommarfesten på laurdagen, vil det òg bli høve for opptrekk med båt for dei som har lisens for dette.

Vi satsar på godt vær med fine flyturar. Det vil bli gjeve ein brief på hovedlandinga på Øyrane kl 10.00 på laurdagen med viktig info om luftrom og anna.  Det er søkt om fri høgde til 2500 moh i stort område mot aust og nord.

Ein annan grunn for å ta turen til Førde denne helga er Sommerfesten.  Madcom, BigBang, Admiral P, Nilsi og Magnus er nokon av dei som skal ha konsert. For meir info er nettadressen: http://sommarfest.no/
For meir info om klubben vår, besøk http://www.fjordaneluftsportsklubb.com/

Sjåast i Førde 
J

Luftsporstuka 2013

lagt inn 13. mai 2013, 00.17 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 13. mai 2013, 00.20 ]

Norges Luftsportforbund (NLF) inviterer alle sine medlemmer til LUFTSPORTSUKA 2013.

Møtestedet hvor DU kan møte andre luftsportsaktører, teste andre aktiviteter og ikke minst delta på flere lærerike foredrag, kurs og sosiale aktiviteter.
Stedet vil bli, Starmoen , Elverum 12. til 16. juni.
Meld deg på, gå ikke glipp av årets store treff og happening.
For påmelding, se denne linken

Detaljer i programmet er ikke helt ferdig, men se foreløpig program for aktiviteter, kurs og foredrag.

Førstemann til mølla!. For ytterligere informasjon eller andre spørsmål, ta kontakt med NLFs aktivitetskonsulent Tom Brien på 48149500. Følg oss også på facebok og hjemmesidene til NLF.

Opptrekk

lagt inn 9. mar. 2013, 05.35 av Sindre Hauglum

Per-Arne Kvalsvik har fått fårespørsel om å delte på et aransjemang på Ålhus 4-5 mai med opptrekk og har takka ja vist veret er ok.Skall fly tandem på lørdag men de blir også mulighet for solo opptrekk vist de er noen som er intresert i de.Blir mest sansynlig start på campingen og landing på Ålhus.Reiser i konfirmasjon på søndag men båten blir på jølster vist nåken vil fly .De blir også forsøkt holt opptreks kurs på brekke 19-21 April med Tom Rune Daae som instruktør.Der blir de også mulig for di som har tandem lisens og ta lisens på opptrekk

Innkalling til årsmøtet 2013 i Fjordane luftsportsklubb

lagt inn 28. feb. 2013, 01.13 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 28. feb. 2013, 01.17 ]

Årsmøtet finn stad 7. mars 2013 kl. 18.00 på møterommet på Peppes Pizza i Førde. 
Sakliste: 
1. Godkjenne dei stemmeberettiga. 
2. Godkjenne innkalling og sakliste. 
3. Val av dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å skrive under protokollen. 
4. Handsame årsmelding til klubben. 
5. Handsame klubben sine rekneskap i revidert stand. 
6. Handsame innkomne forslag og saker. 
a) Ny lov for Fjordane luftsportsklubb (som følgje av endringar i NIF si lovnorm for 
idrettslag) 
7. Fastsette medlemskontingent. 
8. Vedta budsjett for 2013. 
9. Val 
10. Val av ein (1) representant til å delta på seksjonsmøte i Hangglider- og paragliderseksjonen 6.april 2013 
Styret i Fjordane luftsportsklubb håper at alle medlemma kan sette av denne kvelden for å 
delta på årsmøtet som er det viktigaste møtet i klubben gjennom året. 
VEL MØTT!

Kurs 2013

lagt inn 13. feb. 2013, 00.54 av Sindre Hauglum

Klubben holder begynnerkurs i paragliding med oppstart 23. mars. Varsle venner og kjente. Mer info her: Kurs paragliding 

Årsmøte 2013

lagt inn 7. feb. 2013, 01.01 av Sindre Hauglum


Møteinnkalling til årsmøte 2013 er sendt på e-post til medlemma. Årsmøtet finn stad torsdag 7. mars kl. 18.00 på Peppes i Førde.
 
Saker/framlegg som skal handsamast på årsmøtet, må vere styret i hende seinast to veker før årsmøtet.
 
Med helsing
- styret –

1-10 of 76