การใส่ตัวอักษรวิ่ง

1. เลือกเมนู แก้ไขหน้าเว็บ ดังรูป

2. เลือกเมนูไปที่ แทรก
3. เลือกเมนูไปที่ แกดเจ็ตอื่นๆ ดังรูป

4. พิมพ์ค้นหาคำว่า Scrolling Text Marquee --> ค้นหา
5. คลิกเลือก  Scrolling Text Marquee Gadget ดังรูป

6. เลือกเมนูคลิก เลือก ดังรูป

7. ทำการใส่ ข้อความ, กำหนดขนาดข้อความ, ใส่สีข้อความ, ใส่สีพื้นหลัง, ความเร็ว, ทิศทางการวิ่งของข้อความ, ความกว้าง, ความสูง ตามความต้องการ
8. เมื่อทำการกำหนดเสร็จเเล้ว เลือกคลิก ตกลง ดังรูป

ตัวอย่าง

วันที่ & เวลา


วันหยุดในไทย


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


Comments