การใส่ตัวนับจำนวนผู้เข้าชม

1. เข้าเว็บไซต์ : http://guestscounter.com/ เลือกคำสั่ง Click here ดังรูป

2. เลือกรูปแบบตัวนับจำนวนผู้เข้าชมตามความต้องการ
3. ทำการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวนับ เสร็จแล้วคลิก GET CODE ดังรูป

4. ทำการ Coppy Code ดังรูป

5. เลือกเมนูคลิก การทำงานอื่นๆ ดังรูป

6. เลือกเมนูคลิก แก้ไขการออกแบบไซต์ ดังรูป

7. เลือกเมนูคลิก แถบด้านข้าง 

8. เลือกรายการแถบด้านข้างเป็นข้อความ คลิก เพิ่ม

9. เลือกการแก้ไขแถบด้านข้าง

10. เลือกเมนู <HTML> เพื่อนำ Code ที่ได้มาใส่
11. จากนั้นเลือกคลิก ตกลง

12. แสดงตัวนับจำนวนผู้เข้าชม ดังรูป
13. จากนั้นทำการเลือกคลิก ตกลง ดังรูป

วันที่ & เวลา


วันหยุดในไทย


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


Comments