การใส่ RSS feed

1. เลือกเมนู แก้ไขหน้าเว็บ ดังรูป

2. เลือกเมนูไปที่ แทรก
3. เลือกเมนูไปที่ แกดเจ็ตอื่นๆ ดังรูป

4. พิมพ์ค้นหาคำว่า RSS Feed --> ค้นหา
5. คลิกเลือก RSS Feed ดังรูป

6. เลือกเมนูคลิก เลือก ดังรูป

7. ทำการใส่ link ข่าว ของเว็บไซต์ต่างๆ และกำหนดค่าต่างๆ
8. เมื่อทำการกำหนดเสร็จเเล้ว เลือกคลิก ตกลง ดังรูป

ตัวอย่าง

ข่าวการศึกษา Kapook


วันที่ & เวลา


วันหยุดในไทย


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


Comments