การใส่แกลลอรี่

1. อัพโหลดโฟลเดอร์รูปลงใน Google Drive ดังรูป

2. คลิกที่โฟลเดอร์รูปภาพ
3. คลิกที่รูป แชร์ 
4. คลิก การตั้งค่าการเเชร์ ดังรูป

5. คลิกคำว่า ขั้นสูง ดังรูป

6. คลิกคำว่า เปลี่ยน ดังรูป

7. คลิกเลือก เปิดสาธารณะ 
8. คลิกเมนู บันทึก ดังรูป

9. คลิกเมนู เสร็จสิ้น ดังรูป

10. เลือกเมนู แก้ไขหน้าเว็บ ดังรูป

11. คลิกเมนู แทรก
12. เลือก ไดร์ฟ 
13. เลือกเมนู โฟลเดอร์ ดังรูป

14. เลือกเมนู
 โฟลเดอร์ 
15. เลือก โฟลเดอร์รูปภาพ 
16. เลือกเมนู เลือก ดังรูป

17. ทำการตั้งค่าตามความต้องการ เลือกเเสดงเป็น เสั้นตาราง
18. เลือกเมนู บันทึก ดังรูป

19. เลือกเมนู บันทึก ดังรูป


ตัวอย่าง

วิดีโอประกอบ

วันที่ & เวลา


วันหยุดในไทย


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


Comments