การใส่ภาพวิ่ง

1. เลือกเมนู แก้ไขหน้าเว็บ ดังรูป

2. เลือกเมนูไปที่ แทรก
3. เลือกเมนูไปที่ แกดเจ็ตอื่นๆ ดังรูป

4. พิมพ์ค้นหาคำว่า marquee --> ค้นหา
5. คลิกเลือก Marquee Image Scrolling Gadget ดังรูป

6. เลือกเมนูคลิก เลือก ดังรูป

7. ทำการ Copy Link URL มาใส่ในช่องว่าง ดังรูป
8. ทำการกำหนดความเร็วของรูปภาพ
9. ทำการกำหนด ความกว้าง ความสูง 
10. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเลือก ตกลง


ตัวอย่าง

วันที่ & เวลา


วันหยุดในไทย


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


Comments