NOTÍCIES - ÚLTIMA HORA

28/04/2021 Comunicat de premsa - Sentència contra la Pedrera Malacara. Llegir aquí.

10/07/2019 Comunicat de premsa en resposta a les al·legacions presentades el desembre de 2017 sobre la proposta d'aprofitament de pedra que va presentar a l'Ajuntament d'Estaràs l'empresa Xaviker S.L. Clica aquí per llegir.

19/11/2018 Es publica al número 203 del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, la resolució 165/XII sobre la pedrera de Malacara i la necessitat de preservar el territori.

14/11/2018 El Grup parlamentari En Comú Podem presentarà i debatrà a la comissió de Medi Ambient i sostenibilitat, del Parlament de Catalunya, la proposta per aturar i redefinir la Pedrera de Malacara.

23/10/2018 Comunicat de premsa de la plataforma juntament amb AACSMA sobre la manca d'implicació i posicionament de l'Ajuntament d'Estaràs sobre la pedrera. Per llegir-lo pots clicar aquí.

15/03/2018 El grup Parlamentari en Comú Podem porta una altra vegada al Parlament de Catalunya la pedrera de Malacara.

5/03/2018 Avui som noticia a COMARQUES de TV3. Per veure la notícia clica aquí.

26/01/2018 Article d'opinió de la Senadora Sara Vilà sobre la pedrera en el diari Segre i on-line a través de Nació Digital. Per llegir-lo podeu clicar aquí.

23/01/2018 Som noticia a LA SEGARRA TV Per veure la notícia clica aquí.

22/01/2018 Som notícia al diari La Mañana de Lleida. Per llegir-la clica aquí.

20/01/2018 Som notícia al diari Segre. Per llegir-la clica aquí.

19/01/2018 Som Notícia a Tàrrega TV. Per veure la notícia clica aquí.

19/01/2018 Som noticia a LLeida TV. Per veure la noticia clica aquí.

19/01/2018 Després de la roda de premsa som noticia a molts diaris escrits i on-line. Per llegir les noticies clica al recull de premsa.

19/01/2018 a les 12h roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Lleida per parlar de les implicacions de la pedrera i l'oposició mostrada pe les diferents entitats i veïns.

19/12/2017 Presentades a l'Ajuntament les al·legacions al projecte de pedrera que l'empresa XAVIKER SL vol explotar a Estaràs.

8/12/2017 Som noticia al setmanari La veu de la Segarra.

29/11/2017 Som notícia al Som Segarra i al diari Segre. Per llegir la noticia del Som Segarra Clica aquí. per llegir la notícia del diari Segre Clica aquí

28/11/2017 Comunicat de Premsa: L’EMPRESA XAVIKER S.L. SOL·LICITA A L’AJUNTAMENT D’ESTARÀS COMENÇAR L’APROFITAMENT DE PEDRA A MALACARA  PER  UN TOTAL DE 52.18 HECTÀREES MENTRE SOL TÉ AUTORITZACIÓ PER ACTUAR EN 25.81 HA Per llegir-lo clica aqui.

28/11/2017 El Butlletí Oficial de la Província de Lleida - BOP- publica l'edicte de l'Ajuntament d'Estaràs de l'aprofitament de pedra que vol realitzar l'empresa XAVIKER SL. 

22/11/2017 L'ajuntament d'Estaràs publica l'edicte sobre la sol·licitud que l'empresa Xaviker SL fa per començar l'aprofitament de pedra a Malacara i s'obre el termini d'un mes per presentar al·legacions.

27/10/2017 hem presentat escrit de personació davant  la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

24/10/2017 Hem rebut una notificació i citació per personar-nos i poder comparèixer en les actuacions del recurs que l’empresa Xaviker SL ha interposat contra la resolució del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, del 18 de juliol de 2017, per la qual es desestima el recurs de reposició interposat per Xaviker SL contra resolució de declaració de caducitat de l’autorització d’explotació de recursos de la Secció A) anomenada Malacara amb el número 5417 del Registre de drets miners de Catalunya en el terme municipal d’Estaràs (Segarra) i de denegació de pròrroga de 3 anys per iniciar els treballs.

01/03/2017 Presentació davant del Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d'Empresa i Coneixement, la sol·licitud per no donar, aturar o suspendre l'activitat extractiva de l'Empresa XAVIKER SL a Malacara, atès que no disposa d'Acord de Declaració Ambiental que estableix la llei 21/2013, al tenir la pedrera més de 25 hectàrees i estar a menys de 2000 metres del nucli de població; o requerir a l'empresa l'inici de la declaració d'impacte ambiental.

28/02/2017 Presentem davant la Direcció General de Qualitat Ambiental del departament de Territori i Sostenibilitat un escrit per veure varis informes tècnics, atès que reunim els requisits de persona interessada.

27/02/2017 Es presenta a l'Ajuntament d'Estaràs una proposta de modificació del POUM encaminada a preservar el paisatge i la intervisibilitat dels Castells de la Segarra del Sector d'Alta-riba.

24/02/2017 Acudim a la revisió de l'expedient de l'empresa Xaviker S.L. a la Secretaria de Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Qualitat Ambiental. Solament ens llegeixen una relació de documents de l'expedient i ens demanen justificar conforme som persona interessada tal com estableix l'art 23 de la llei 27/2006 i ens emplacen a demanar els documents per escrit si som persona interessada.

9/02/2017  Rebem resposta del Síndic de Greuges. Per llegir-la clica aquí

9/02/2017 Som notícia al Diari EL PUNT AVUI. El projecte de revisió de la pedrera queda a l'aire. Per llegir la notícia clica aquí.

8/02/2017 Sol·licitem al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Departament d'Empresa i coneixement revisar els expedients de la pedrera Xaviker S.L. i l'autorització d'explotació. 

6/02/2017 La Diputada del Grup Parlamentari Catalunya Sí Que es Pot, Sra Hortènsia Grau, sol·licita al Parlament de Catalunya l'autorització d'explotació concedida a l'empresa Xaviker S.L. atorgada pels Serveis Territorials a Lleida del Departament d'Empresa i Coneixement a l'agost de 2016 i que ningú ha vist.  

26/01/2017 Rebem resposta del Síndic de Greuges. Per llegir-la clica aquí

24/01/2017 Ens adrecem al Síndic de Greuges, veient que el Conseller de Territori i Sostenibilitat i la Secretaria de Medi ambient i Sostenibilitat no responen els escrits de la Plataforma, a fi que intercedeixi en el conflicte, i demani al govern que compleixin allò que estableix la resolució 338/XI del Parlament de Catalunya. Per Llegir l'escrit clica aquí

24/01/2017 Petició per escrit al Conseller, Secretari General, Secretari d'Empresa, Director General d'Energia i Mines, el Subdirector General de Mines i el director dels serveis Territorials de Lleida del Departament d'Empresa i Coneixement a fi que paralitzin l'autorització d'explotació i extracció d'Arids concedides a l'empresa XAVIKER S.L., fins que s'hagi executat la resolució 338/XI del Parlament de Catalunya. Per llegir les cartes clica aquí

2/01/2017 Hem rebut resposta de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat a l'escrit que els vam enviar el dia 27/11/2016 emplaçant-los a obrir el termini d'al·legacions que estableix la Resolució del Parlament. Per llegir la resposta clica aquí.

17/11/2016 Petició per escrit a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat per tal que s'obri  aviat el termini per presentar al·legacions. Clica aquí per llegir la carta enviada al ConsellerClica aquí per llegir la carta enviada a la Directora General de Qualitat Ambiental.

17/11/2016 Som notícia al diari El Punt Avui. Per llegir la notícia Clica Aquí.

16/11/2016 Som Notícia al Som Segarra. Per llegir clica aquí.

15/11/2016 Comunicat de premsa sobre la publicació al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) de la resolució de la comissió de Medi Ambient i Territori. Per llegir Clica Aquí.

14/11/2016 El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya publica la resolució de la comissió de medi ambient i Sostenibilitat sobre la revisió de la pedrera de Malacara. Per llegir la resolució clica aquí.

4/11/2016 Publicat a La Veu de la Segarra la notícia: "El Parlament demanarà revisar el permís per la pedrera d'Alta-riba". Per llegir la notícia clica La Veu de la Segarra 4-11-2016.

27/10/2016 El diari digital SOM SEGARRA es fa ressò del comunicat de premsa de la Plataforma defensem el Paisatge d'Alta-riba i la Segarra. Per llegir clica aquí.

26/10/2016 La comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya aprova una resolució on s'insta a reconsiderar l'autorització ambiental de la pedrera de Malacara. Accedir al comunicat de premsa.

26/10/2016 La comissió del Parlament de Catalunya abordarà la problemàtica de la Pedrera Xaviker S.L. En la Comisió de Medi Ambient, a petició del Grup CSQP, treballa per capgirar el gran impacte negatiu que implicaria la concessió de la llicència ambiental a la pedrera XAVIKER. Esperem que el grup JXSI es sumi a les seves peticions, vetlli pel territori, i pal·liï allò que des del Departament de Territori i Sostenibilitat no es va fer correctament. No ho podríem entendre de no ser així.

15/7/2016 Article d'en Jaume Moya a la Veu de la Segarra del dia 15-7-2016 publica "Els tresors de Malacara" i al blog d'en Giliet de Florejacs. Per llegir clica aquí.

15/07/2016 Rebem carta en resposta als escrits enviats a varis seccions del Departament de Territori i Sostenibilitat de la seva Directora General de Qualitat Ambiental, Sra Mercé Rius, datada a 17 de juny de 2016. Per llegir Resposta clica aquí.

23/06/2016 Es crea la pàgina al Facebook: "PLATAFORMA DEFENSEM EL PAISATGE D'ALTA-RIBA I LA SEGARRA - DPAS" Clica "M'AGRADA"

22/06/2016 El diputat del Parlament de Catalunya del Grup JXSI Sr. Carles Prats s'ha posat en contacte amb nosaltres per interessar-se per la problemàtica i trobar la via d'aturar el projecte de Xaviker S.L. i mirar de sumar-se a la Proposta de Resolució que ha presentat al Parlament de Catalunya el grup CSQP.

13/06/2016. Avui som notícia al diari Digital "SOM SEGARRA". Per Llegir la notícia clica aquí.

13/06/2016. Avui som notícia al "Diari Segre". Per llegir la notícia clica aquí.

12/06/2016. Els Amics del Castell Sant Miquel d'Alta-riba dins la celebració de la VII "Festum Castrum" reivindiquen el paisatge d'Alta-riba. Per saber més clica aquí.
Defensem paisatge Alta-riba Xaviker Pedrera

10/06/2016  - 20:00h Reunió a l'Ajuntament d'Estaràs per parlar de les pedreres i la Plataforma Defensem el Paisatge d'Alta-riba i la Segarra (DPAS)

3/06/2016 Avui han formalitzat l'entrada a la plataforma DPAS els amics de l'Associació "Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra" (GDMNS). Benvinguts i gràcies. Junts podem fer moltes coses. Per saber més d'ells visita la seva web i clica aquí.

1/06/2016 Avui som notícia al diari Segre. Per llegir la notícia clica Aquí.

30/05/2016. Avui hem rebut resposta, per correu ordinari, a l'escrit que vàrem adreçar al Sr. Pascual com a representant de l'Agència Catalana d'Aigua dels serveis territorials de LLeida. Crida l'atenció veure que l'informe prescriptiu no menciona el pou d'aigua de boca del nucli d'Alta-riba ni l'espai humit del Bassal i la Font d'Alta-riba. Per llegir la resposta clica aquí.

29/05/2016 Avui som notícia i sortim a la portada del diari El Punt Avui. Per llegir la notícia clica aquí.

27/05/2016 Presentats nous escrits al Conseller de Territori i Sostenibilitat i altres càrrecs de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

24/05/2016 Avui estrenem TWITTER. Ens podeu seguir a @P_DPAS
Twitter DPAS

24/05/2016. Avui hem rebut resposta, per correu ordinari, a l'escrit que vàrem adreçar al Sr. Borrell com a representant del Departament de Cultura a Lleida. Segons escriu el Sr. Borrell, cal destacar que el departament en la seva tramitació (18/0/2009), va informar que "els terrenys afectats per la pedrera es localitzaven entre la necròpoli medieval de Malacara i el castell de Sant Miquel, per la qual cosa era imprescindible que es realitzés una prospecció arqueològica sistemàtica a tota la zona afectada pel projecte" i dins de "les mesures correctores pertinents no consta la necessitat de realitzar una prospecció arqueològica". I en el dia d'avui al Departament de Cultura no li consta que l'empresa Xaviker hagi sol·licitat el permís d'intervenció arqueològica. Per llegir la resposta clica aquí. Des d'aquí agraïm la carta del Sr. Borrell.

23/05/2016. Avui som notícia al diari digital "Hola Lleida". Si vols llegir la notícia clica aquí.

23/05/2016. La diputada al Parlament de Catalunya Hortènsia Grau (Catalunya Si Que es Pot) ha presentat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució perquè es reconsideri l’autorització de l’activitat extractiva a la pedrera de Malacara. Esperem que tots els partits polítics es sumin en la defensa del paisatge de La Segarra. Per llegir la proposta clica aquí.

21/05/2016. Avui som notícia al Diari Segre. Per llegir la notícia clica aquí.

20/05/2016. Avui som notícia al diari digital "TOT LLEIDA". Per llegir la notícia clica aquí.

20/05/2016. Avui s'ha presentat a la delegació de Territori i Sostenibilitat de Lleida la proposta de resolució que es presentarà al Parlament de Catalunya la propera setmana per tal que es reconsideri l'autorització de l'activitat extractiva de la pedrera de l'empresa Kaviker, SL a Malacara - Alta-riba del municipi d'Estaràs. A la presentació del document han estat la Senadora Sara Vilà (CSQP), el Diputat Jaume Moya (ECP), la Parlamentària Hortènsia Grau (CSQP) i el representant de la Plataforma "Defensem el Paisatge d'Alta-riba i la Segarra" David Miquel.
Representants politics i veinals pedrera Xaviker Alta-riba


20/05/2016 Avui som notícia al diari SegreClica aquí per llegir el breu.

17/05/2016 Fòrum L'Espitllera a través del registre d'entrada fa arribar el seu escrit a la Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sra. Marta Subirà i Roca, sol·licitant trasllat a l'Agència Catalana d'Aigua (ACA) del Departament de Territori i Sostenibilitat. Per llegir el document clica aquí.

13/05/2016 Avui som notícia al Setmnanari "La Veu de la Segarra". Per llegir la notícia clica aquí.

11/05/2016 Avui som protagonistes en l'article d'opinió "De sentència i pedregades" d'en Josep A. Vilalta al diari "Nació digital". Per llegir l'article clica aqui.

10/05/2016 Avui som notícia al diari "Segre". Clica Aquí.

6/05/2016 Avui la "Plataforma en Defensa del Paisatge  d'Alta-riba i la Segarra" se li suma En Comú Podem i és notícia a la Veu de la segarraClica aquí.

05/05/2016: Avui les pedreres de la Segarra són notícia també en la portada del diari El PUNT - AVUI. Per llegiu la notícia. Clica Aquí.

05/05/2016: El diari digital SOM SEGARRA es fa ressò del comunicat d'AACSMA - Plataforma DPES. Per llegir notícia al diari clica aquí.

05/05/2016: Nou comunicat dels Amics del Castell Sant Miquel d'Alta-riba. Per llegir-lo clica aquí.

03/05/2016 Avui som notícia al diari "Segre". Si vols llegir la notícia clica aquí.

02/05/2016 El grup polític EN COMÚ PODEM es personen als llocs afectats per les pedreres, es reuneixen amb els Amics del castell Sant Miquel d'Alta-riba i l'Ajuntament d'Estaràs i s'impliquen en la preservació del paisatge d'Alta-riba i la Segarra.

Comu podem i Amics castell alta-riba

28/04/2016 Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ TES/1053/2016, de 4 d'abril, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental d'un Projecte d'activitat extractiva d'aprofitament de calcàries, al terme municipal de les Oluges (exp. LA20070169).On es dóna l’autorització a Graves  Alou S.L., per explotar durant 5 anys una pedrera. L'àrea d'afecció és de 16,90 Ha i una producció neta total de 608.912 m3.  Les finques formen part del polígon 2 (Santa Fe) i correspon a les parcel·les  242, 243, i parcialment les parcel·les 235 i 240 i es situen a tan sols 325 metres del nucli urbà d’Estaràs.

28/04/2016 Avui som notícia a la portada del diari ELPUNT-AVUI. Si vols veure la portada CLICA AQUI.

27/04/2016 El Fòrum l’Espitllera dóna suport a l’Ajuntament d’Estaràs i als veïns d’Alta-riba i rodalia en la defensa d’un poble i d’un paisatge de qualitat. Per llegir el manifest-comunicat clica aquí.

25/04/2016 Es publica al DOGC la RESOLUCIÓ TES/1020/2016, de 21 de març, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte d'explotació i restauració de la pedrera Carmen, que promou Mármoles y Granitos Segovia S.L. amb Ampliació 01, situada al polígon 4, parcel·les 66, 67, 68, 71, 104, 113 i 133, al terme municipal d'Estaràs (exp. LA20110088)

21/04/2016 El diari provincial "SEGRE" es persona a la zona i publica la notícia. Clica aquí per llegir la notícia.

20/04/2016 Es crea la Plataforma Defensem el Paisatge d'Alta-riba i La Segarra (DPES)


19/04/2016 El diari digital i comarcal de la Segarra SOM SEGARRA publica la notícia destacada en portada. (Clicar per veure la notícia on-line)

19/04/2016 Comunicat de premsa de l'Associació d'Amics del Castell Sant Miquel d'Alta-riba. La situació és d'extrema preocupació.

11/04/2016 Es publica al DOGC la resolució TES/851/2016, de 22 de gener, per la qual s'atorgava, en execució de sentència, autorització ambiental a la empresa Xaviker, SL, d’Almacelles per a l'activitat extractiva a “Malacara” en el terme municipal d'Estaràs (Exp. LA20080047).
Comments