PEDRERA MyGS

Aquesta pedrera de l’empresa MÁRMOLES Y GRANITOS SEGOVIA S.L. de Puigcerdà està en funcionament i explota la cantera “Carmen” que correspon a les parcel·les 110 i 106 del polígon 4 d’Estaràs amb una extensió de 3,88 Hectàrees, a l’altra banda de l’Eix transversal C-25, a una distància de 765 metres del nucli urbà d'Alta-riba, i gràcies a l’orografia actual amb poc impacte paisatgístic sobre el nucli d’Alta-riba.

El dilluns dia 25/04/2016 s'ha publicat al DOGC  la Resolució TES/1020/2016 de 21 de març, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte d'explotació i restauració de la pedrera Carmen,  amb Ampliació 01, situada al polígon 4, parcel·les 66, 67, 68, 71, 104, 113 i 133, al terme municipal d'Estaràs (exp. LA20110088) (6,51 Hectàrees) a tan sols 275 del nucli d'Alta-riba i al mateix municipi d'Estaràs i amb molt impacte paisatgístic i amb una gran interferència en la inter-comunicació visual entre el castell d'Alta-riba i Montfalcó Murallat.

Impacte en el paisatge d'aquesta pedrera:

Impacte pedrera marmoles segovia Alta-riba


Comments