Riu Sió

La pedrera XAVIKER S.L.  incideix directament sobre el torrent de Malacara, afluent del Sió. Cal un estudi minuciós sobre les vetes d'aigua i aqüífers i les possibles repercusions de l'utilització d'explosius en la pedrera atès que no canviï el curs de l'aigua subterrànea.
Naixement riu sió - Gaver
torrent malacara xaviker

Riu Sio - Malacara - Xaviker
Gaver Naixement Sió

Riu Sió Xaviker
Naixement Sió

Comments