AFECTACIONS‎ > ‎

Flora

Sobre la pedrera que projecta l'empresa XAVIKER S.L. cal fer un estudi rigurós de la zona afectada i valorar l'impacte sobre la Flora, atès que ocupa una extensió de  26 Ha.

D'un valor incalculable són el timó (Farigola) i les seves timonedes de la zona afectada. 

En Aquest espai a més de pins, roures, alzines i amtellers que podem trobar en els marges i en algunes zones boscoses de les zones afectades trobem molta farigola. Atès que es tracta d'una espècie classificada com a vulnerable, abans de fer cap autorització de forma definitiva i tenint en compte que el Departament d'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ i MEDI NATURAL ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la catalogació, descatalogació i canvi de categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya, seria necessari estudiar detalladament la zona d'afectació de la pedrera projectada per Xaviker SL per si hi ha alguna espècie de flora amenaçada.

Altrament des del Fòrum l’Espitllera han detectat que la zona afectada pel projecte d’explotació es troba incorporada, parcialment, dins de l’Àrea d’interès faunístic i florístic amb codi específic núm. 6627, del Mapa d’Àrees d’Interès Faunístic i Florístic. Aquest Mapa recull les àrees més crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades i és coordinat per la Direcció General de Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. En aquest sentit, la l’avaluació d’impacte ambiental del projecte d’explotació ha de determinar les mesures necessàries  per tal de garantir la conservació de les espècies amenaçades localitzades.

GALERIA D'IMATGES DEL TIMÓ DE LA ZONA AFECTADA
vegetacio pedrera alta-riba xaviker
vegetacio amenaçada alta-riba xaviker


vegatacio pedrera alta-riba Xaviker
vegetacio amenaçada Alta-riba Xaviker

flora amenaçada alta-riba xaviker

Comments