PLATAFORMA DEFENSEM EL PAISATGE D'ALTA-RIBA I LA SEGARRA

Logo DPAS Alta-riba Pedrera Xaviker

La ubicació d'una pedrera de l'empresa XAVIKER S.L. al municipi d'Estaràs, a tan sols 240 metres del nucli d'Alta-riba i a 150 metres de la primera casa del poble preocupa molt als veïns atès que l’explotació d’extracció d’àrids, a la que la Generalitat de Catalunya ha atorgat l’autorització ambiental (DOGC 11/04/2016 - Resolució TES/851/2016), posa en perill el subministrament d’aigua de boca de la població d’Alta-riba, que està a uns escassos 10 metres de la pedrera projectada. Tanmateix l’activitat pot repercutir sobre el micro-ecosistema del bassal d’Alta-riba un espai humit d’incalculable valor ecològic que aporta aigua a les aus i animals de la zona i als horts pròxims. L’aigua en aquests espais aflora del subsòl sense brollador i és un sistema molt sensible als canvis.  Entenem també que afectarà significativament en el paisatge, que durant centenars d’anys ha respectat l’orografia de la zona amb una ferida extremadament gran (26 Hectàrees). Afectarà a  la flora i fauna específiques de les zones de secà destruint els marges;  i afectarà també a la Inter-visibilitat dels castells de la Segarra que estan declarats Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) i que sense aquest paisatge no tindrien raó de ser. I evidentment afectarà al turisme de la zona, en especial dels municipis propers a l’activitat extractiva (Cases Rurals i patrimoni d’Estaràs, de Les Oluges i de Sant Ramon).

No permetrem començar l’activitat extractiva a “Malacara” a l’entramat empresarial de l’empresa Xaviker SL, al terme municipal d'Estaràs, i tant prop d’Alta-riba, atès que en aquest expedient, al ser per execució de sentència la Generalitat de Catalunya s'ha saltat el procediment de participació ciutadana, d'acord amb la normativa europea i la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Davant la magnitud de l’impacte en el territori que representa la pedrera projectada per XAVIKER S.L.; i gràcies a la mobilització veïnal i la sensibilitat dels partits polítics del Parlament de Catalunya, el 14 de novembre del 2016 es va publicar al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) la Resolució 338/XI, sobre la reconsideració de l’Autorització de l’Activitat extractiva a Malacara, a Estaràs, on el propi Parlament, insta a obrir un termini de dos mesos al·legacions. Esperem que sigui aviat però de moment l'Administració es manté en  el silenci. Per llegir la Resolució Parlament de Catalunya. Clica Aquí.

Finalment el dia 22/11/2017 l'Ajuntament d'Estaràs, a petició de l'empresa Xaviker emet un edicte que es publica al Butlleti Oficial de la Província de Lleida (BOP) el dia 28/11/2017 i en que s'obre el termini de presentar al·legacions al projecte de Pedrera projectada per XAVIKER a Malacara.

Altrament l'empresa MÁRMOLES Y GRANITOS SEGOVIA S.L., de Puigcerdà, que explotava la pedrera "Carmen" d'una extensió de 3.88 Hectàrees i a 765 metres d'Alta-riba, ara s'ha publicat al DOGC 25/04/2016 la Resolució TES/1020/2016 de 21 de març, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte d'explotació i restauració de la pedrera Carmen,  amb Ampliació 01, situada al polígon 4, parcel·les 66, 67, 68, 71, 104, 113 i 133, al terme municipal d'Estaràs (exp. LA20110088) (6,51 Hectàrees) a tan sols 275 del nucli d'Alta-riba, al mateix municipi d'Estaràs i amb un gran impacte paisatgístic. 

ENS OPOSEM FERMAMENT A L’AMPLIACIÓ DE LA PEDRERA PROMOGUDA PER L’EMPRESA MARMOLES Y GRANITOS SEGOVIA S.L. de Puigcerdà; i sol·licitem que es paralitzi l’autorització ambiental, atès que no reuneix els criteris establerts per l’ordenança reguladora de les activitats extractives en sòl no urbanitzable del municipi d’Estaràs. On el punt número 2 diu textualment: “No es podrà extreure àrids a una distància de mil metres dels nuclis urbans ni d’espais protegits, bens i masies catalogades a l’Inventari de masies i cases rurals del POUM a Nivell A, B i C”  (AJUNTAMENT D’ESTARÀS - EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA 5071; BOP-Lleida Número 70 de 17 de Maig de 2008;  i DOGC número 5163 del dia 1 de juliol de 2008)

IMPACTE PEDRERA XAVIKER ALTA-RIBA

IMPACTE PEDRERA MARMOLES SEGOVIA ALTA-RIBA
Defensa paisatge Alta-riba Xaviker Pedrera
Xaviker demana el doble hectarees per explotar
Lleida Tv Estaràs Pedrera Alta-riba Malacara Xaviker
Alta-riba Pedrera Xaviker Estaràs La Segarra TV 23-01-2018
TV3 TN comarques Estaràs - Alta-riba Pedrera


Novetats Alta-riba Xaviker

10/07/2019 Comunicat de premsa en resposta a les al·legacions presentades el desembre de 2017 sobre la proposta d'aprofitament de pedra que va presentar a l'Ajuntament d'Estaràs l'empresa Xaviker S.L. Clica aquí per llegir.

19/11/2018 Es publica al número 203 del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, la resolució 165/XII sobre la pedrera de Malacara i la necessitat de preservar el territori.

14/11/2018 El Grup parlamentari En Comú Podem presentarà i debatrà a la comissió de Medi Ambient i sostenibilitat, del Parlament de Catalunya, la proposta per aturar i redefinir la Pedrera de Malacara.

23/10/2018 Comunicat de premsa de la plataforma juntament amb AACSMA sobre la manca d'implicació i posicionament de l'Ajuntament d'Estaràs sobre la pedrera. Per llegir-lo pots clicar aquí.

15/03/2018 El grup Parlamentari en Comú Podem porta una altra vegada al Parlament de Catalunya la pedrera de Malacara.

5/03/2018 Avui som noticia a COMARQUES de TV3. Per veure la notícia clica aquí.

26/01/2018 Article d'opinió de la Senadora Sara Vilà sobre la pedrera en el diari Segre i on-line a través de Nació Digital. Per llegir-lo podeu clicar aquí.

23/01/2018 Som noticia a LA SEGARRA TV Per veure la notícia clica aquí.

22/01/2018 Som notícia al diari La Mañana de Lleida. Per llegir-la clica aquí.

20/01/2018 Som notícia al diari Segre. Per llegir-la clica aquí.

19/01/2018 Som Notícia a Tàrrega TV. Per veure la notícia clica aquí.

19/01/2018 Som noticia a LLeida TV. Per veure la noticia clica aquí.

19/01/2018 Després de la roda de premsa som noticia a molts diaris escrits i on-line. Per llegir les noticies clica al recull de premsa.

19/01/2018 a les 12h roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Lleida per parlar de les implicacions de la pedrera i l'oposició mostrada pe les diferents entitats i veïns.

19/12/2017 Presentades a l'Ajuntament les al·legacions al projecte de pedrera que l'empresa XAVIKER SL vol explotar a Estaràs. 

8/12/2017 Som noticia al setmanari La veu de la Segarra.

29/11/2017 Som notícia al Som Segarra i al diari Segre. Per llegir la noticia del Som Segarra Clica aquí. per llegir la notícia del diari Segre Clica aquí

28/11/2017 Comunicat de Premsa: L’EMPRESA XAVIKER S.L. SOL·LICITA A L’AJUNTAMENT D’ESTARÀS COMENÇAR L’APROFITAMENT DE PEDRA A MALACARA  PER  UN TOTAL DE 52.18 HECTÀREES MENTRE SOL TÉ AUTORITZACIÓ PER ACTUAR EN 25.81 HA. Per llegir-lo clica aqui.

28/11/2017 El Butlletí Oficial de la Província de Lleida - BOP- publica l'edicte de l'Ajuntament d'Estaràs de l'aprofitament de pedra que vol realitzar l'empresa XAVIKER SL. 

22/11/2017 L'ajuntament d'Estaràs publica l'edicte sobre la sol·licitud que l'empresa Xaviker SL fa per començar l'aprofitament de pedra a Malacara i s'obre el termini d'un mes per presentar al·legacions.

27/10/2017 hem presentat escrit de personació davant  la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

24/10/2017 Hem rebut una notificació i citació per personar-nos i poder comparèixer en les actuacions del recurs que l’empresa Xaviker SL ha interposat contra la resolució del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, del 18 de juliol de 2017, per la qual es desestima el recurs de reposició interposat per Xaviker SL contra resolució de declaració de caducitat de l’autorització d’explotació de recursos de la Secció A) anomenada Malacara amb el número 5417 del Registre de drets miners de Catalunya en el terme municipal d’Estaràs (Segarra) i de denegació de pròrroga de 3 anys per iniciar els treballs.

01/03/2017 Presentació davant del Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d'Empresa i Coneixement, la sol·licitud per no donar, aturar o suspendre l'activitat extractiva de l'Empresa XAVIKER SL a Malacara, atès que no disposa d'Acord de Declaració Ambiental que estableix la llei 21/2013, al tenir la pedrera més de 25 hectàrees i estar a menys de 2000 metres del nucli de població; o requerir a l'empresa l'inici de la declaració d'impacte ambiental.

28/02/2017 Presentem davant la Direcció General de Qualitat Ambiental del departament de Territori i Sostenibilitat un escrit per veure varis informes tècnics, atès que reunim els requisits de persona interessada.

27/02/2017 Es presenta a l'Ajuntament d'Estaràs una proposta de modificació del POUM encaminada a preservar el paisatge i la intervisibilitat dels Castells de la Segarra del Sector d'Alta-riba.

24/02/2017 Acudim a la revisió de l'expedient de l'empresa Xaviker S.L. a la Secretaria de Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Qualitat Ambiental. Solament ens llegeixen una relació de documents de l'expedient i ens demanen justificar conforme som persona interessada tal com estableix l'art 23 de la llei 27/2006 i ens emplacen a demanar els documents per escrit si som persona interessada.

9/02/2017  Rebem resposta del Síndic de Greuges. Per llegir-la clica aquí

9/02/2017 Som notícia al Diari EL PUNT AVUI. El projecte de revisió de la pedrera queda a l'aire. Per llegir la notícia clica aquí.

8/02/2017 Sol·licitem al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Departament d'Empresa i coneixement revisar els expedients de la pedrera Xaviker S.L. i l'autorització d'explotació. 

6/02/2017 La Diputada del Grup Parlamentari Catalunya Sí Que es Pot, Sra Hortènsia Grau, sol·licita al Parlament de Catalunya l'autorització d'explotació concedida a l'empresa Xaviker S.L. atorgada pels Serveis Territorials a Lleida del Departament d'Empresa i Coneixement a l'agost de 2016 i que ningú ha vist.  

26/01/2017 Rebem resposta del Síndic de Greuges. Per llegir-la clica aquí

24/01/2017 Ens adrecem al Síndic de Greuges, veient que el Conseller de Territori i Sostenibilitat i la Secretaria de Medi ambient i Sostenibilitat no responen els escrits de la Plataforma, a fi que intercedeixi en el conflicte, i demani al govern que compleixin allò que estableix la resolució 338/XI del Parlament de Catalunya. Per Llegir l'escrit clica aquí

24/01/2017 Petició per escrit al Conseller, Secretari General, Secretari d'Empresa, Director General d'Energia i Mines, el Subdirector General de Mines i el director dels serveis Territorials de Lleida del Departament d'Empresa i Coneixement a fi que paralitzin l'autorització d'explotació i extracció d'Arids concedides a l'empresa XAVIKER S.L., fins que s'hagi executat la resolució 338/XI del Parlament de Catalunya. Per llegir les cartes clica aquí

2/01/2017 Hem rebut resposta de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat a l'escrit que els vam enviar el dia 27/11/2016 emplaçant-los a obrir el termini d'al·legacions que estableix la Resolució del Parlament. Per llegir la resposta clica aquí.

17/11/2016 Petició per escrit a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat per tal que s'obri  aviat el termini per presentar al·legacions. Clica aquí per llegir la carta enviada al Conseller. Clica aquí per llegir la carta enviada a la Directora General de Qualitat Ambiental.

17/11/2016 Som notícia al diari El Punt Avui. Per llegir la notícia Clica Aquí.

16/11/2016 Som Notícia al Som Segarra. Per llegir clica aquí.

15/11/2016 Comunicat de premsa sobre la publicació al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) de la resolució de la comissió de Medi Ambient i Territori. Per llegir Clica Aquí.

14/11/2016 El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya publica la resolució de la comissió de medi ambient i Sostenibilitat sobre la revisió de la pedrera de Malacara. Per llegir la resolució clica aquí.

4/11/2016 Publicat a La Veu de la Segarra la notícia: "El Parlament demanarà revisar el permís per la pedrera d'Alta-riba". Per llegir la notícia clica La Veu de la Segarra 4-11-2016.

27/10/2016 El diari digital SOM SEGARRA es fa ressò del comunicat de premsa de la Plataforma defensem el Paisatge d'Alta-riba i la Segarra. Per llegir clica aquí.

26/10/2016 La comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya aprova una resolució on s'insta a reconsiderar l'autorització ambiental de la pedrera de Malacara. Accedir al comunicat de premsa.


SI VOLS LLEGIR TOTES LES NOTÍCIES i des de l'inici  CLICA AQUI
PLATAFORMA NO CANTERA ALTA-RIBA - ESTARAS

PLATAFORMA NO CANTERA ESTARAS - ALTA-RIBA

Espitllera solidaria amb la lluita contra les pedreres Alta-riba

PLATAFORMA CONTRA LA CANTERA ALTA-RIBA - ESTARAS

PLATAFORMA CONTRA LA CANTERA ALTA-RIBA - ESTARAS

escrits administracio alta-riba pedrera

PLATAFORMA CONTRA LA CANTERA ALTA-RIBA - ESTARAS

plataforma contra cantera alta-riba - estaras

Twitter DPAS