Home

За Фондация !


Цели на фондацията:


-Съхраняване и популяризиране на българското фолклорно наследство в страната и чужбина.
-Да буди и поддържа постоянен и съзнателен интерес към българския фолклор, както и към всички обществено културни въпроси, важни за страната ни.
-Да работи за утвърждаване на авторитета на българския фолклор чрез разширяване на участието му в културния живот на страната.
-Да подпомага всестранно разпространението на българския фолклор, събирането и съхраняването на българското фолклорно наследство.
-Работа с деца, насърчаване на млади таланти и подпомагане на бъдещото им развитие, подпомагане на родителите в усилията им за утвърждаване на обществените добродетели в семейството и извън него, чрез традициите на фолклорното наследство.


За ВХОД КЪМ САЙТА КЛИКНЕТЕ ТУК