Műszaki vezetés
 

    Kivitelezők részére biztosítunk felelős műszaki vezetést hogy az építménynek, építményrésznek, szakmunkának a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelően valósuljon meg.

    Biztosítjuk az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások betartását, az építési napló (e-napló) vezetését és a munkálatok végzésének szakszerűségét.

    Üzletszerű gazdasági tevékenységként csak az folytathat építési kivitelezési tevékenységet, aki többek között az adott szakirányban jogosult felelő műszaki vezetőt alkalmaz az építési beruházás során. Csak abban az esetben folytatható építési kivitelezési tevékenység, ha az alkalmazott felelő műszaki vezetőt közvetlen utasítási jogokkal rendelkezik az építést végzők felé. Felelő műszaki vezetőt alkalmazása nem kötelező, ha építésügyi hatósági engedély meglétéhez nem kötött, kormányrendeletben meghatározott építési kivitelezési munkát szakirányú szakember végez.

    A felelős műszaki vezető felel:

    a) az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultságának meglétéért,

    b) a szakmunka irányításáért,

  c) az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításáért, továbbá

    d) az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért és

    e) a munkálatok végzésének szakszerűségéért.

    Az elvégzett kivitelezési feladatokról a felelő műszaki vezetőnek írásbeli nyilatkozatokat kell tennie, melyek az építési napló részét kell képezzék. Az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok megsértése, megszegése esetén a felelő műszaki vezetővel szemben kormányrendeletben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

    Felelő műszaki vezetői feladatok elvégzésére (a 2000-es évektől) csak szakvizsgát végzett, kamarai névjegyzékbe felvett, közép- vagy felsőfokú szakirányú végzettséggel és igazolható szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek jogosultak. A szakmai névjegyzékeket szakiránytól függően a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnök Kamara vezeti és tartja karban, a jogosultságot 5 évre adja, kérés, vagy érvényességi idő lejárás esetén ismételten 5 évre meghosszabbítja. A névjegyzéki nyilvántartásért a kamarák igazgatási szolgáltatási díjat kérnek el a 46/2000. (VII. 21.) felelő műszaki vezetőt rendelet értelmében.