Avaluació powerpoint

Components bàsics

 Components desitjables

 •  PENSAR QUIN ÉS L'OBJECTIU DEL MATERIAL
 •  Unitat d'estil
 •  Quantitat de paraules limitada. Les indispensables
 •  Numerar els fulls
 •  No apurar espais i marges. deixar espais en blanc.
 •  Incorporació d'elements visuals pot ajudar a escriure menys
 •  Hauria de ser un GUIÓ. No carregar-lo massa.
 •  Animacions amb molta prudència... poden marejar
 •  Una idea a cada full
 •  Ubicar el material
 •  Pensar en el recorregut de la vista
 •  Coherència entre les intencions del material i l'OBJECTIU.
 •  Recomenable emprar un sola font (no inferior a 24 punts
 •  Pensar si és per llegir o no
 
 •  Norma de 7x7 (7 línies, set paraules per línia)