home

FOAN       F O R M Á C I A      A N I M Á T O R O V  

Animátorská škola Nitrianskej diecézy

Tu si povedali: "Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?"

( Lk 24, 32)

1. Mája 2019 pripravujeme druhú stretávku...

 Prosím dajte si vedieť navzájom o tejto stretávke. Využite všetky kontakty, ktoré máte, lebo ten čas je už blízko!

Celý program aj obed bude zdarma ( lebo nejakých sponzorov už máme), dobrovoľný príspevok je možné odovzdať ľubovoľne počas obetných darov, to čo bude nad potreby stretnutia necháme na kostol v Beňadiku. 

Pozývame bývalých Foaňákov, ktorí absolvovali celý kurz Foan aj tých čo sa zúčastnili len niektorých víkendov. Môžete prísť aj so svojimi manželkami, manželmi a deťmi. Program je vhodný aj pre nich.

Plagátik môžete poslať ďalej.

Prihlasovacie kontakty sú na plagáte.

Ďakujem.

Peter Hayden, farár v Čake

Z archívu ...

V piatok 8.5.2015 bola prvá stretávka Foanu!!!

začiatok bol o 9:00

v Kultúrnom dome v Hronskom Beňadiku

Registrácia a diskusia po ročníkoch

Koncert

Piatkový obed

Prednáška v kostole

Sv. omša o 16:00

Pozvaní boli všetci animátori, ktorí sa zúčastnili aspoň jedného víkendu FOAN-u od roku 2000 do 2014 v Hronskom Beňadiku, Marianke alebo v Nitre.

Pozvali sme všetkých lektorov a kňazov, ktorí pôsobili na animátorskej škole počas týchto rokov.

Animátori aj lektori boli pozvaní aj spolu s ich manželskými partnermi a deťmi.

Prihlasovanie bolo tu!

Peter Hayden, farár v Zbehoch

Kurzy:

FOAN 2015

FOAN 2014

FOAN 2013

FOAN 2012

FOAN 2011

FOAN 2010

FOAN 2009

FOAN 2008

FOAN 2007

FOAN 2006

FOAN 2005

FOAN 2004

FOAN 2003

FOAN 2002

FOAN 2001

Rybička - odznak - 0,50 €