ילדות ביעותים

וזיכרון תעתועים
 
אני זוכר/ת, בתמונות חדות וברורות, אירועי-זוועה שעברו עליי בילדותי. האם ייתכן שאירועים אלה לא היו ולא נבראו כלל?

  הקדמה

    אנו, הנושאים באחריות להפקת חיבור זה, נטלנו על עצמנו את המשימה הקדושה להיחלץ לעזרת אנשים שחייהם התמוטטו עקב תופעה ייחודית ומביכה, שהכתה משפחות תמימות בהלם מוחלט ובלתי צפוי, שמלאה אותן תחושות זוועה והותירה אותן בחוסר אונים, מבלי יכולת להבין ולעכל את משמעות המהלומה שנחתה עליהן. 
    נוכחנו שזו תופעה מורכבת ורבת פנים. והיא כוללת: 
(1) אירועי זוועה של התעללות מינית בילדים; 
(2) התגייסות מופלאה של שוחרי-טוב לשקם את הפגועים הללו בגילם המבוגר; 
(3) ותוך ניסיון שיקום זה מתגלים משגים טראגיים של הצמחת זיכרונות-כזב; 
(4) ועקב כך – חורבנן של עוד משפחות תמימות. 

    התברר לנו שיש להבין את כל ההתרחשויות הללו ביחסיהן ההדדיים כתופעה אחת, והיא נדמית לנו עתה כמפלצת רבת זרועות המשתרגות ונפתלות זו בזו. 
    כינינו את התופעה המביכה בשם "ילדות ביעותים וזיכרון תעתועים". גילינו שהיא נפוצה ומוכרת בעולם, ואף מעוררת סערות מחלוקת מרות בשלושים השנים האחרונות. 

    בתחושה של דחיפות, הוצאנו חיבור זה לאור – בכוונה להפר את שלוות נפשו של הציבור. אם נצליח לעורר את מודעותם של כמה אנשים תמימים לסימני המפלצת שעלולה לסכן גם אותם, אם נצליח להזהיר כמה אנשים שנלכדו בה כדי שייחלצו ממנה בעוד מועד, אם נצליח להאיר את עיניהם של כמה קרבנות אובדי-דרך – הרי השגנו את מבוקשנו. 
    הדברים הכתובים כאן, כולם דברים שנחוו, נחקרו, נידונו, תועדו ונכתבו כבר על ידי רבים ברחבי העולם בעשרות השנים האחרונות. התפקיד שנטלנו על עצמנו הוא רק לברור מתוך הדברים, למצותם, לעמת ביניהם, לתרגמם ולערוך אותם עבור הקורא העברי. 
    האתגר שעמד בפנינו, ולמענו אזרנו את כוחנו, הוא להישמר מפני משוא-פנים כלשהו. ידענו שאנו נקלעים לתחום סבוך של מחלוקות והתנצחויות, ואוי לנו אם ניכשל בהטיית משפט לכאן או לכאן. השתדלנו לשמור על דריכות מפני המוקשים האלה האורבים לנו בדרכנו, ולהישאר צמודים למשימה: הבנת התמונה הכוללת, ולא הצדקה-מראש של צד זה או אחר. אנו מקווים שהדבר עלה בידינו במידה מספקת. 
    רבים מן המקורות ששאבנו מהם, הם מדעיים-אקדמיים. אך החיבור הזה נועד גם למי שאינו מתכוון להתעמק בעולם החקר האקדמי. יתר על כן: הוא נועד גם למי שבוחר להשקיף תחילה רק במבט כולל אל התופעה המבעיתה והנפתלת, ורק לאחר מכן יחליט האם והיכן להעמיק את מבטו. 
    על כן ניסינו להציג תחילה את מה שנראה לנו כעיקרם של הדברים: את התמונה הכוללת של אותה מפלצת רבת זרועות שגילינו לחרדתנו בחקירותינו. ניסינו לאפשר לקורא להפליג בכל רגע כרצונו מן העיקר אל פרטיו. כמו כן ניסינו להפריד בין הצגת הממצאים, לבין סבך הראיות והמקורות שחוקרים מדעיים מחויבים לנבור בהם. 
    לשם כך אנו מפרסמים את כל החומר הזה ברשת האינטרנט, אך בנוסף לכך אנו מוציאים את החלק הבסיסי, שמציג את עיקר הדברים, כחוברת מודפסת נפרדת. הקורא בחוברת, שמעוניין להעמיק את ידיעותיו בנושא – יוכל לפנות אל אתר הרשת הזה. 
    אתר זה כולל שלושה חלקים, שכינינו אותם "רבדים": הרובד הראשון הוא הבסיסי (אשר גם מודפס כחוברת). הרובד השני, שההפניות אליו הן באותיות, מרחיב מידע ומעמיק הסברים מדעיים לרובד הבסיסי. ברובד השלישי, שההפניות אליו הן במספרים – רשימה ביבליוגראפית מלווה בהסברים על פעילות מחקרית וספרותית שנעשתה בנושא. 

בציפיות לקריאה פורייה 
החוג לתסמונת הזיכרון הכוזב.
להתקשרות: fmsc.israel@google.comהערה: בחיפושינו ברשת, עלו הביטויים הבאים עבור אותה תופעה (תרגום של False Memory Syndrome): תסמונת זיכרון שווא, תסמונת הזיכרון השגוי, תסמונת זיכרון מסולף, תסמונת הזיכרון המדומה ויתכן אף נוספים. אנו סברנו שהמילה "כוזב" היא המתאימה ביותר.