Farm Machanics    Buriram College of Agriculture and Technology

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

  • ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกอาชีพที่บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561  เวลาประมาณ 17.00 น.  นายวิทยา พลศรี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  ได้เดินทางกับคณะครูแผนกวิชาช่างกลเกษตรเพื่อร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกอาชีพที่บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลเกษตรจำนวน 6 คน โดยภายใต้โครงการฝึกอาชีพ “SIAM KUBOTA Challenging Career #8 2017 – 2018 และได้มีกำหนดการสิ้นสุดการฝึกอาชีพ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 นี้  ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช  ประเสริฐสุข , นายสุพรชัย  บุญศิริมโนศักดิ์ภาพโดย : นายอุทิศ  บุญนาน
    ส่ง 10 ต.ค. 2561 10:09 โดย farmmachanic bcat
  • กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องช่างกลเกษตร 2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายอุทิศ บุญนาน หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร และคณะครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร และครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญแผนกช่างกลเกษตรและสานสัมพันธ์พี่น้อง ซึ่งในกิจกรรมได้นิมนต์พระคุณเจ้าฉันภัตตาหารเช้า และพิธีถูกข้อต่อแขนเป็นครูอาจารย์และลูกศิษย์กัน   ภาพกิจกรรมทั้งหมด [click]
    ส่ง 21 มิ.ย. 2561 22:04 โดย farmmachanic bcat
  • พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริการรถแทรกเตอร์ระดับ 1          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมในการฝึกอบรมหลักสูตรการบริการแทรกเตอร์ระดับ 1 ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560 เป็นการอบรมภาคทฤษฎี 1 วัน และภาคปฎิบัติ 2 วัน ประกอบด้วย1. การถอดประกอบเครื่องยนต์2. การถอดประกอบปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด3. การปรับตั้งวาล์ว4.การตรวจสอบระบบสตาร์ทรถแทรกเตอร์   ภาพประกอบกิจกรรมทั้งหมด
    ส่ง 24 ม.ค. 2561 22:55 โดย farmmachanic bcat
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »