home‎ > ‎

Sisteme disperse si transport membranar

  1. Noţiuni de fizica sistemelor disperse: definiţia şi clasificarea sistemelor disperse,  soluţii de gaz în lichid – legea lui Henry, dizolvarea gazelor în sânge şi ţesuturi, apa – structură şi proprietăţi, proprietăţile fizice ale apei, structura şi rolul apei în sistemele biologice, proprietăţile cologative ale soluţiilor, proprietăţi electrice şi optice ale soluţiilor, fenomene de transport în soluţii (difuzia simplă şi prin membrane, osmoza, legile presiunii osmotice, măsurarea presiunii osmotice, exemple de crioscopie clinică. Transportul apei prin membrane, osmoza în biologie, eliminarea renală a apei şi a cataboliţilor toxici: rinichiul artificial.
  2. Fenomene de transport prin membrana celulară : structura şi funcţiile membranei celulare, lipidele şi proteinele membranare, fluiditatea membranelor plasmatice, funcţiile membranei celulare, forme de transport pasiv prin membrana celulară (difuzie simplă, facilitată, canale, pori, transportori), forme de transport activ prin membrana celulară (transport activ primar – pompe ionice, transport activ secundar – simport, cotransport). Traducerea şi transferul de informaţie prin membrana celulară 
Comments