home‎ > ‎

Optica

A. Natura electromagnetică a luminii (fotometrie, spectrofotometre, polarimetrie), optica geometrică (reflexie, refracţie, reflexie totală, refractometrul). Acţiunea biologică a radiaţiilor UV, V si IR. LASER-ul

B. Optica geometrică (oglinzi, lentile, sisteme optice centrate). Elemente de biofizica analizorului vizual (Studiul ochiului din punct de vedere al opticii geometrice, adaptarea la lumină, acomodarea, defectele geometrice ale vederii)

Comments