home‎ > ‎

Mecanica

A. Cinematica (legile mişcării uniforme, uniform accelerate, circulare), dinamica (legile dinamicii, forţe: gravitatea, forţa centripetă, forţa centrifugă – aplicaţii medicale - centrifuga), elemente de dinamică umană (dinamica locomoţiei, contracţia musculară), statica (condiţii de echilibru, echilibrul corpului uman, pârghii), elasticitatea (noţiuni generale, elasticitatea elementelor anatomice), mecanoterapia

B. Noţiuni de biomecanica fluidelor: hidrostatica (presiunea hidrostatică, principiul lui Pascal, legea lui Arhimede, densimetrie), hidrodinamica (mecanica inimii, hemodinamică, măsurarea presiunii arteriale, pulsul), vâscozitatea

Comments