home‎ > ‎

Acustica

  1. Mişcarea oscilatorie armonică, mărimi specifice undelor sonore, clasificarea undelor sonore, producerea undelor sonore, fenomene ce apar la propagarea undelor sonore, efectul Doppler, caracteristicile sunetului, ultrasunetele. 
  2. Noţiuni de biofizica recepţiei auditive: sistemul auditiv, sistemul auditiv periferic, analiza semnalului în urechea internă
Comments