สถานีวิทยุสังฆทานธรรม fm89.25Mhz
https://sites.google.com/site/sbbtv999

ฟังวิทยุสังฆทานธรรมผ่านมือถือ Smart Phone

ถ้าไม่สามารถดูทาง SBBTV999.TV ได้
ลองไปคลิกที่  web ข้างล่างนี้ ซึ่งมีความชัดกว่า

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

!!! วัดสังฆทาน !!!-ขอความช่วยเหลือวิกฤตวิทยุสังฆทานธรรม (กรณีเร่งด่วน!)
วิทยุสังฆทานธรรม FM.89.25Mhz วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
จะเดินทางไปยื่นหนังสือขอความเห็นใจต่อ คสช. และสวดมนต์ขอให้ช่วยเหลือวิทยุสังฆทานธรรม
ให้สามารถกลับมาออกอากาศกระจายเสียงเผยแผ่ธรรมะได้ตามปกติอีกครั้ง
"จึงขอเชิญชวนญาติธรรม ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อสนอง วัดสังฆทาน
ให้มาร่วมกันแสดงพลังคลื่นขาวของชาวพุทธ ด้วยการใส่เสื้อ FM89.25Mhz หรือชุดขาว
โดยนัดรวมพล ณ วัดสังฆทาน ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น.
เพื่อเดินทางไปยัง พระบรมรูปทรงม้า หรือหากท่านใดประสงค์หรือสะดวกที่จะ
เดินทางไปเอง ก็ขอให้เจอกันที่พระบรมรูปทรงม้า เวลา 12.30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน.
วิทยุสังฆทานธรรม วัดสังฆทาน ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ช่วยเหลือ
วิทยุพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ให้คงอยู่เพื่อสังคมไทยต่อไป สาธุ...
หมายเหตุ : สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณนวลนิภา(ป้าแป๊ว) 086-976-0368
                หรือ คุณทิพย์ 087-812-4504
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ไปเป็นสักขีและแสดงตนว่าเราเดือดร้อน ที่จะมาปิดสถานีของเราอย่างถาวร
เราไปยืนหรือนั่งสมาธิ หรือสวดมนต์ ตามสถานการณ์ ที่หัวหน้าผู้นำไปสั่งเท่านั้น
ใช้เวลาไม่นาน และไม่ได้ไปทำอะไรที่ไม่สุภาพ จ้า.. (
ชมภาพบรรยากาศ 4 ก.ค. 57 )

คลื่นขาวของชาวพุทธ FM 89.25 MHz

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ โทร. 02 496 1160 - 9

“วิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ”
สถานีวิทยุสังฆทานธรรมตกอยู่ในสถานการณ์คับขันอันตราย
ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมพลังเพื่อปกป้องสถานีวิทยุสังฆทานธรรมให้ดำรงอยู่ต่อไป
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก และองค์หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ โปรดร่วมแสดงพลังเพื่อปกป้องสถานีวิทยุสังฆทานธรรมและสถานีวิทยุเครือข่าย โดยการแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
(1) ประโยชน์ของสถานีวิทยุสังฆทานธรรมและสถานีวิทยุเครือข่าย
(2) ผลกระทบที่จะได้รับ หากสถานีวิทยุสังฆทานธรรมและสถานีวิทยุเครือข่ายจะต้องถูกปิดลง
(3) ข้อเสนอแนะและมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องสถานีวิทยุสังฆทานธรรมและสถานีวิทยุเครือข่าย โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง facebook วิทยุสังฆทานธรรม
หรือส่งความคิดเห็นมาที่วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-496-1240-42 แฟกซ์ 02-496-1243, 02-496-1266
นอกจากนี้ ขอให้สาธุชนทุกท่านร่วมแสดงพลังเพื่อสนับสนุนสถานีวิทยุสังฆทานธรรมและสถานีวิทยุเครือข่ายให้ดำรงอยู่ต่อไป ด้วยการติดสติ๊กเกอร์ “วิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ” ไว้ที่กระจกรถยนต์โดยทั่วกัน โดยติดต่อขอรับสติ๊กเกอร์ได้ที่วัดสังฆทาน ..............................ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ ***=>> อ่านต่อ...
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ถ้าคุณเคยฟังและต้องการฟัง สถานีวิทยุสังฆทานธรรม และมีความเชื่อมั่นว่า นี่คือสถานี
ของคุณ และเป็นธรรมสมบัติของพวกอนุชนรุ่นหลัง ซึ่งพวกเราหวงแหน ก็จะอยู่นิ่งเฉย
ไม่ได้ จะต้องคอยติดตาม เกาะติดสถานการณ์ตลอด มิเช่นนั้นเราจะต้องสูญเสีย
คลื่นสังฆทานธรรมไปอย่างถาวร เราภูมิใจที่เราอยู่ในกลุ่มผู้ฟังวิทยุสังฆทานธรรม...
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ขอเชิญท่านผู้ฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม ร่วมเป็นพลังสีขาว ชาวพุทธ แสดงความคิดเห็น
ถึงคุณประโยชน์ที่ได้รับจาก การฟังธรรมะสถานีวิทยุสังฆทานผ่านทาง facebook : วิทยุสังฆทานธรรม
และทางจดหมาย วงเล็บมุมซอง (วิทยุ) วัดสังฆทาน 100/1 หมู่ 3 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เพื่อให้ทาง กสทช. ทราบถึงความต้องการฟังธรรมะของประชาชนจาก สถานีวิทยุสังฆทานธรรม
และพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการวิทยุได้ถูกต้อง เนื่องจากวิทยุสังฆทานธรรมได้ทำประโยชน์
ให้แก่ประชาชน สังคมส่วนรวมอย่างมากมาย ญาติธรรมจะได้รับฟังธรรมะอย่างต่อเนื่อง
***ช่วยกันแชร์ และเชิญชวนผู้ที่เห็นคุณค่าของสถานีวิทยุสังฆทานธรรม ร่วมแสดงความคิดเห็น
เชิงสร้างสรรค์กันมากๆ ... เพื่อเผยแผ่และสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์สืบไป*** สาธุ สาธุ สาธุ.
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 =>>โปรดเกาะติดสถานการณ์ วิทยุสังฆทานธรรม
โปรด ช่วยแสดงพลังความคิดเห็นผ่าน FACEBOOK วิทยุสังฆทานธรรม ภายในคืนวันที่ 3 เมษษยน 2556
ความคิดเห็นของท่าน มีค่าต่อ"วิทยุสังฆทานธรรม" อย่างยิ่ง ว่าวิทยุสังฆทานจะยังมีอยู่อีกต่อไปหรือไม่
( ขอให้ใช้เหตุผล ด้วยคำสุภาพเท่านั้น )

.
ขอให้ comment ที่ FACEBOOK วิทยุสังฆทานธรรม เท่านั้น
  

นักโทษประหาร

 
Internet Explorer only is needed.
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ถ้ารับวีดีโอข้างบนนี้ไม่ได้ แสดงว่าเครื่อง computer ของท่าน set up ไม่บริบูรณ์ โปรดปรึกษา " ผู้รู้ "
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱