กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ


ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557  ชาวพุทธทั้งบรรพชิต และฆราวาส
รวมตัวกัน ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อร้องเรียนให้อนุญาตเปิดสถานีวิทยุธรรมะได้ปกติเหมือนเดิม
ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557  ชาวพุทธทั้งบรรพชิต และฆราวาส
รวมตัวกัน ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อร้องเรียนให้อนุญาตเปิดสถานีวิทยุธรรมะได้ปกติเหมือนเดิม

741     742     743