แม้ว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปในเนเธอร์แลนด์จะมีราคาต่ำกว่าประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าแรงและค่าครองชีพ แต่รัฐบาลที่นี่ก็สนับสนุนการใช้จักรยานในการเดินทางอย่างจริงจัง มีเส้นทางจักรยานทุกถนน มีอาคารจอดรถจักรยานขนาดใหญ่3ชั้นเหมือนอาคารจอดรถยนต์ในบ้านเรา
ภาพคนทำงาน นักเรียนนักศึกษา คนหนุ่มสาวที่ขี่จักรยานกันทั่วไปในท้องถนน เส้นทางสัญจรที่แบ่งถนนเพื่อรองรับรถราง รถเมล์ รถยนต์และเส้นทางจักรยานช่วยลดความแออัดจากรถยนต์ในท้องถนนลงไปได้มาก
ค่ารถรางจากโรงแรมCrowne Plaza ไปที่ตั้งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งไม่ไกลมากนักประมาณ 2กิโลเมตร ราคา 3ยูโร
ดิฉันเห็นว่าถ้าผู้ว่าฯกทม.จะพัฒนาเส้นทางจักรยานให้เป็นทางเลือกในการเดินทางจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเริ่มจากเส้นทางที่พอเป็นไปได้ก่อนอย่างจริงจัง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการเดินทางไปที่ทำงานหรือโรงเรียนที่เป็นเส้นทางระยะสั้นไม่เกิน5กิโลเมตร ก็จะช่วยลดความติดขัดในการเดินทาง ซึ่งนับวันจะวิกฤติมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อโรงเรียนเปิดในเดือนพฤษภาคม พร้อมกับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นจากโครงการรถคันแรกของรัฐบาล