สาธุชนผู้ฟังวิทยุสังฆทานธรรม  comment เข้ามาทาง facebook.com/สถานีวิทยุสังฆทานธรรม เมื่อ 3 เมษายน 255601

.

 
สาธุชนผู้ฟังวิทยุสังฆทานธรรม comment เข้ามาทาง
facebook.com/สถานีวิทยุสังฆทานธรรม เมื่อ 3 เมษายน 2556

 
=>>https://www.facebook.com/586905781322691/posts/434889919936969

Ssk Goodtime : วิทยุสังฆทานธรรมนี้มีประโยชน์ต่อประเทศไทย ทำให้สังคมร่มเย็นเป็นสุข ฟังแล้วสุขใจ เย็นสบายใจ
ทำให้ประชาชนในชาติเป็นมนุษย์ที่ดี มีความสุขตามแนวคำสอนของศาสนาพุทธ เป็นแสงสว่างทางปัญญาให้กับผู้ฟังธรรมะจากคลื่นวิทยุสังฆทานธรรม
31 มีนาคม เวลา 11:29 น. · ถูกใจ · 2

 
 
 
สาธุชนผู้ฟังวิทยุสังฆทานธรรม comment เข้ามาทาง
 facebook.com/สถานีวิทยุสังฆทานธรรม เมื่อ 3 เมษายน 2556
 
ขอเชิญท่านร่วมเป็นพลังสีขาวของชาวพุทธ แสดงความคิดเห็นถึงคุณประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเผยแพร่ธรรมะจากสถานีวิทยุสังฆทานธรรม........หนึ่งเสียง ร่วมกันเป็นพลังสีขาวเพื่อปกป้องวิทยุสังฆทานธรรมให้เป็นมรดกธรรมสืบทอดสู่ลูกหลาน....โดยโหลดแบบสอบถามและใบมอบอำนาจจากลิงค์และนำส่งความคิดเห็นของญาติธรรมของท่านมาทางไปรษณีย์ แฟกส์ หรืออีเมล ตามข้างล่างนี้.......วัดสังฆทาน 100/1 หมู่ 3 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 แฟ๊กส์ : 02-443-0338 E-mail : sanghathandhamradio89.5@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทางเฟสบุ๊ค อีเมล หรือ โทร. 02-496-1160.... ขอบคุณทุกเสียงที่ร่วมเป็นพลังสีขาวของชาวพุทธ
เชิญดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ที่ :-
https://docs.google.com/folder/d/0B7F3RGoDSFfTcmdiTHdQWTZrU2M/edit?usp=drive_web

Should you be part of the “White Wave of the Buddhists”?? Let us hear your voice by sending us comments about the benefits that you have received from listening to Sanghathan Dham Radio….. Your voices together with others will help Sanghathan Dham Radio to keep going with their broadcasting of Dhamma…. from our generation to the next. To request questionnaire in English, please submit your request here on facebook or e-mail us at sanghathandhamradio89.5@gmail.com
 
หน้าเว็บย่อย (1): 01*