"คนทำสมาธิใจไม่ร้อนหรอก ถึงร้อนก็ดับใจร้อนให้เย็นได้
แต่คนเราถ้าไม่มีธรรมะ ไม่มีความสงบ
มันร้อนหน้าหนาวก็กลายเป็นหน้าร้อน หัวใจร้อนอยู่ตลอดเวลา
ร้อนเพราะความโกรธมาแผดเผาให้ใจร้อน
ร้อนเพราะความโลภมาแผดเผาให้ใจร้อน
ร้อนเพราะความหลงมาแผดเผาให้ใจร้อน
ร้อนเพราะความยึดถือ อะไรมันก็เป็นเรื่องของเราไปหมด
ไม่ปลง ไม่ปล่อย ไม่ละ ไม่วาง มันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนไปเรื่อย"
---ธรรมโอวาท หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ---