กลุ่มแท็กซี่คุณธรรมก็มา
กลุ่มแท็กซี่คุณธรรมก็มา
 
 
กลุ่มแท็กซี่คุณธรรมก็มา
 
วิทยุชุมชนฟ้องกสทช.
วันที่ 5 เม.ย. ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ มูลนิธิพุทธอเนกประสงค์วัดสังฆทาน เข้ายื่นคำชี้แจงเพิ่มเติมต่อศาลปกครอง
ภายหลังได้ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อเดือนธ.ค. 2555
เพื่อขอให้ศาลปกครองสั่งคุ้มครองชั่วคราว ภายหลังจากที่มีประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทำให้เอฟเอ็ม 89.25 เมกะเฮิร์ตซ์
ถูกตัดสิทธิ์ในการมีใบอนุญาต โดยศิษยานุศิษย์ของ หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก และหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ กว่า 1,000 คน เดินทางมาร่วมยื่นหนังสือด้วย